Politiska sekreterare

De politiska sekreterarna är ett stöd för regionråden i det politiska arbetet. De är direkt knutna till respektive regionråd och parti. Antalet sekreterare varierar mellan partierna.

 Kontaktuppgifter

Centerpartiet

Demokraterna

Liberalerna

Kristdemokraterna

Miljöpartiet de Gröna

Moderaterna

 

 

Socialdemokraterna

 

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

 

Adressuppgifter

Postadress:
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg

Besök- och leveransadress:
Regionstyrelsen
Residenset, Torget
462 33 Vänersborg

Fax till partiernas sekretariat

Socialdemokraterna: 010-441 01 01 

Övriga partier: 010-441 01 04

Senast uppdaterad: 2019-03-20 15:31