93 miljoner kronor snabbar på företagens omställning genom ”Industry in West”

Publicerad:
Fyra petrsoner i industrilokal diskuterar
Fotograf: Tobias Andersson/Toby Photography

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om drygt 34 miljoner kronor till samverkansprojektet ”Industry In West”. Satsningen sker genom offentlig finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Halland, Skaraborgs och Fyrbodals Kommunalförbund och landar på totalt 93 miljoner kronor.

Projektet väntas få avgörande inverkan på att skapa ett mer hållbart företagande genom cirkularitet, energieffektivisering, resurseffektiv produktion och digitalisering.

- Det här gynnar den tillverkande industrin som är av stor betydelse för Västsveriges näringsliv och samhällsutveckling, den är även globalt betydelsefull. Genom denna satsning på hållbar industri kan vi öka omställningstakten hos företagen i Västsverige. Som regioner visar vi även på ledarskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i MRU.

Bred västsvensk samverkan för hållbar industri

”Industry In West” tar sikte på att stödja företag i deras omställning till en mer hållbar industri, anpassad till de nya utmaningar som omvärlden ger. Samarbetet leds av Industrial Development Center West Sweden AB och handlar om att hjälpa industriföretag att ställa om till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande.

- Målet är att 250 bolag tar tydliga kliv i utveckling inom ett eller flera av de fyra områdena. Deras kunskaper ökar och deras förmågor och beteenden stärks för att möta industriomställningen som marknaden kräver och samhället efterfrågar, säger Aida Karimli (C), vice ordförande MRU.

VGR:s pressmeddelande 2023-08-25

IDC:s pressmeddelande 2023-08-25

IDC:s sida om Industry in West

Andreas Albertsson

Regionutvecklare - science parks, industrifrågor, regional samverkan för etablering, näringslivskontakt Skaraborg

Telefonnummer