AstaZeros nya testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigd

Publicerad:
Fem personer klipper band
Invigning av AstaZeros nya site för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon. Från vänster Sigbjørn Gjelsvik norska Transport- og kommunikasjonskomiteen, Peter Janevik numera RISE, men tidigare på AstaZero och deltagit i uppbyggnaden, Helén Eliasson (S) regionstyrelsens ordförande RSO, Nils Jaeger VD Volvo Autonomous Solutions och (delvis skymd) Jacob Aduama Manager Transport Mission, Volvo Autonomous Solutions.

Volvo Autonomous Solutions testarena på AstaZero utanför Borås, en ny testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigdes 8 november. På plats för att klippa bandet tillsammans med övriga involverade, var Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

AstaZero är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtidens automatiserade transportsystem. På platsen visades maskiner som själva körde runt, lastades och körde vidare. Vitsen är att simulera så autentiska miljöer som möjligt på den typer av platser som dessa fordon förväntas jobba och köra i, som olika kurvor, möten med andra fordon, lutningar i upp- och nerförsbackar. 

Det unika med anläggningen är att de olika trafikmiljöerna gör det möjligt att testa avancerade säkerhetssystem och deras funktioner för alla typer av trafik och trafiksituationer.

Testmiljöer stärker innovationskraften 

VGR har länge varit involverade och stöttat utvecklingen av AstaZero från start. Öppna testarenor som AstaZero är av stor betydelse för innovation och utveckling där lärande och framsteg kan delas och nyttiggöras bredare, vilket är viktigt för Västra Götalands innovationskraft.

- Samarbetet mellan AstaZero och Volvo Autonomous Solutions är unikt och bildar en testmiljö som är viktig för industrins konkurrenskraft. Samarbeten i Västsverige är viktiga då vi vet att när vi nyttjar varandras resurser och kompetenser når vi mycket längre än vad vi skulle göra på egen hand, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

- Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Nyckeln till att skapa ett Västra Götaland som är konkurrenskraftigt och attraktivt på lång sikt är vår förmåga att vara innovativa, och möte utvecklingen inom en rad områden, fortsätter Helén Eliasson.

Pressmeddelande AstaZero

AstaZero

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – processledare ACCEL, Klimat 2030

Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens

Telefonnummer