Stort engagemang för nästa generations jämställda styrelser

Publicerad:
Styrelselistan, Västsvenska Handelskammaren

Västra Götalandsregionen, genom miljö- och regionutvecklingsnämnden, understryker vikten av jämställda styrelser genom att förnya finansieringen av Styrelselistan, ett avgörande steg för att stärka mångfald och konkurrenskraft i regionens näringsliv.

Konkurrenskraftiga företag kräver ett aktivt styrelsearbete där både kvinnor och män finns representerade. Endast 16% av Västsveriges styrelser är jämställda, visar den senaste Styrelseundersökningen, gjord av Västsvenska Handelskammaren. Detta är en kritisk faktor för konkurrenskraften hos regionens företag; forskning visar att mångfald bidrar till mer innovation och ökad tillväxt i bolag, och det är i styrelsen det startar. 

För att skapa en förändring, driver Västsvenska Handelskammaren initiativet Styrelselistan, sedan 2021, för att främja innovation och lönsamhet genom att skapa fler jämställda styrelser. Initiativet startade som en följd av att näringslivet flaggat om svårigheten att hitta en mer diversifierad grupp personer med rätt kompetens för styrelseuppdrag. Därför har Styrelselistan under de senaste tre åren byggt upp en plattform med över 200 kvinnliga kandidater som är tillgängliga och sökbara för uppdrag via Styrelselistan.

Nu har Västra Götalandsregionen genom miljö- och regionutvecklingsnämnden, beslutat om att åter stötta initiativet, med finansiering för ytterligare tre år. Det möjliggör att vidare utveckla arbetet, med fokus på mer mångfald i styrelserummen.

 - Att sträva efter jämställda styrelser är inte bara en fråga om makt, det är en fråga om konkurrenskraft och att ta tillvara på värdefull kompetens. Forskning visar att en mer jämställd och diversifierad styrelse fattar mer kvalitativa beslut och blir mer lönsamma", säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden vid Västra Götalandsregionen.

Nu ska Styrelselistan vidareutveckla arbetet för att påskynda förändringstakten. En satsning görs för fler yngre kandidater som kan ta
plats i styrelserummen, med ambitionen är att vara en knytpunkt mellan nästa generations talanger och näringslivet.

 - Det är viktigt att regionen aktivt stöttar projekt som främjar jämställdhet. Det är grundläggande för att vi i Västsverige ska bibehålla vår position i spetsen av ekonomisk utveckling och innovation, Aida Karimli (C), andre vice ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden, VGR.

Styrelselistan kommer också stödja företag i deras arbete med social hållbarhet. Områdets relevans ökar, dess påverkan på företags konkurrenskraft blir mer betydande och kraven höjs, genom bland annat kommande lagstiftning inom CSRD. Styrelselistan kommer bidra med information och inspiration för hur ett bredare mångfaldsarbete ger positiva effekter för företag och genererar affärsnytta.

 - Styrelselistan är ett bra exempel på hur vi kan bidra till fler jämställda styrelser. Det har visat sig att företag som har fler kvinnor i ledande positioner har högre lönsamhet, bättre innovationsförmåga och mer motståndskraft mot ekonomiska svängningar, Louise Åsenfors (S) förste vice ordförande, miljö- och regionutvecklingsnämnden, VGR.

Pressmeddelande Västsvenska Handelskammaren 24-05-04

Mer om Styrelselistan

Handlingar miljö- och regionutvecklingsnämnden

Mer om miljö- och regionutvecklingsnämnden, kontakt

 

Sophia Litsne

Regionutvecklare - digitalisering, cirkulära affärsmodeller, riskkapitalfrågor, exportfrågor, näringslivskontakt BRG

Telefonnummer