Industridagen kommer till Göteborg 23 september!

Publicerad:
Banner Industridagen 2024

Med Industridagen 2024 välkomnar Industrirådet på nytt Sveriges beslutsfattare för diskussion och inspiration om vad vi tillsammans behöver åstadkomma för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination.

Valet av plats för Industridagen är inte en slump. Var femte industrianställd finns i Västsverige, som idag är Sveriges motor för export och innovation. Regionen står för 34 procent av all svensk privat FoU, och är vida känd för tät samverkan kring hållbara lösningar. Sektorer som mobilitet, logistik och kemi har – tillsammans med life science och stadsutveckling – lagt grund för framväxten av en avancerad tech- och tjänstesektor. Göteborgsregionen har blivit ett robust, industriellt draglok för Sverige i den gröna omställningen.

 - Industrin är en enorm resurs för fortsatt utveckling i Västsverige. Tillgången till industriell kompetens lockar nya etableringar, kvalificerad arbetskraft är en konkurrensfaktor. Resurser för forskning och utbildning på högskolor, institut och i företagen i Västra Götaland lockar talanger, och det är en förutsättning för att fortsätta utveckla industrin, säger Anders Carlberg, VGR:s projektledare för Industridagen.

Mer information om program och plats kommer. Håll utkik! Nedräkningen har börjat.

Arrangörer

Industridagen arrangeras av Industrirådet i samarbete med VGR.

Regionala samarbetspartners är Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola och Västsvenska Handelskammaren. 

Industridagen 2024

Pressmeddelande från Industrirådet 2024-01-29

Anders Carlberg

Regionutvecklare - kompetensförsörjning, maritima näringar, life science