Infrastruktur på agendan när högsta ledningarna möttes

Publicerad:
Ett järnvägsspår leder bort i fjärran.
Fotograf: Lars Karlsson

Planen för landets vägar och järnvägar. Det var en av punkterna på torsdagens möte mellan ledningarna för Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR).

Ledningarna för Länsstyrelsen i Västra Götaland och VGR har kommit överens om att samverka nära för att på så sätt öka länets möjlighet att gå före i den hållbara utvecklingen, stärka positionen som en internationellt konkurrenskraftig region och erbjuda sina invånare de bästa möjliga utvecklingsförutsättningarna.

Förutom uppföljningen av pågående samverkan inom grön omställning och civil beredskap, utbytte myndigheterna information om olika egna initiativ och möten inom området regional utveckling.

Enighet inför ny nationell infrastrukturplanering

Länsstyrelsen och VGR är inför Trafikverkets arbete med ny nationell infrastrukturplan eniga om behovet av att nationellt visa på nödvändigheten i att kommande infrastruktursatsningar svarar upp mot den utveckling som Västra Götaland står inför.

Västsvensk samling 17 april

Infrastruktur är också temat på Västsvensk samling i Stockholm den 17 april, ett västsvenskt samarbete som VGR leder, där företrädare från offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter bjuder in nationella beslutsfattare och andra intressenter för att för att lyfta frågor som är viktiga för Västra Götalands, och i förlängningen Sveriges, utveckling.

Länsstyrelsens notis 2024-03-07 Infrastruktur på agendan när högsta ledningarna möttes

Stärkt samverkan mellan VGR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdir

Telefonnummer