Järnvägen Göteborg-Borås på banan igen

Publicerad:
Helen Eliasson och Lars Holmin

Det är ett efterlängtat besked som nått Västsveriges invånare och kommuner. Järnvägen Göteborg-Borås, som sattes på paus i vintras är återigen aktuell för utbyggnad, det meddelade regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson igår.

- Ett positivt besked om fortsatt planering i järnvägsstråket och ett steg i rätt riktning. Det återstår fortsatt vissa otydligheter kring detaljer i den nya järnvägens utformning. Vi arbetar vidare med den samsyn vi har och tar hem frågan. Här är det viktigt att vi kommer igång så fort som möjligt, säger Helén Eliasson (S), ordförande regionstyrelsen och fortsätter:

- Nu tar Västra Götalandsregionen på sig ledartröjan och samlar övriga parter och kommuner så vi ror det här projektet i hamn.

Det handlar om en sträcka mellan regionens två största städer där kapacitetstaket nåtts för länge sedan, trängseln på grund av alla bussar har också varit väl omtalad. Det finns en stor enighet om behovet av utbyggd järnväg mellan kommunerna.

- En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling i Västsveriges viktigaste pendlingsstråk. Vi måste fortsätta vara attraktiva för näringslivet och ytterligare etableringar. Detta projekt kommer att stärka våra transportlänkar och möjliggöra effektivare varuflöden, vilket är avgörande för att stödja näringslivet och säkra vår plats som en ledande handelsregion i Norden, säger Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen.

Trafikverket om Göteborg- Borås

VGR:s pressmeddelande 2023-10-27

Sofia Hellberg

Avdelningschef

Telefonnummer

Max Falk

Strateg

Telefonnummer