Kraftfull satsning på cirkulärt företagande i Västsverige

Publicerad:
Manlig hantverkare  i svart tröja som håller upp en trebent pall
Fotograf: Jonathan Fernström

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) i VGR tar nu ett kraftfullt steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för företag i Västra Götaland. Med en investering på 9 miljoner kronor siktar man på att främja övergången till lönsamma cirkulära affärsmodeller som integrerar digital utveckling, en strategi som EU framhåller som avgörande för hållbart entreprenörskap.

I och med ny lagstiftning inom EU och kundernas ökade krav på hållbarhet står företagen inför betydande utmaningar. För många företag, särskilt små och medelstora företag, är kunskapen om cirkulär ekonomi bristfällig och de är oförberedda inför de kommande kraven. De känner inte heller till den potential som finns inom tillexempel AI för att uppnå ökad hållbarhet. Detta initiativ syftar till att erbjuda stöd, kunskap och testmiljöer för att möta dessa utmaningar.

 - Vi vill leda utvecklingen av en grön omställning och den måste gå hand i hand med den digitala omställningen. Genom att vi arbetar för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Västra Götaland, med fler företag och arbetstillfällen, skapar vi bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande MRU.

Circular Hub navet i satsningen på stöd

"Circular Hub" på Borås Science Park är navet för innovation inom cirkulär ekonomi i Västra Götaland. De tar emot ca 250 besök per år, främst inom textil- och modebranschen men även företag från andra branscher. Under 2023 har de utbildat drygt 120 affärs- och innovationscoacher inom cirkulära affärsmodeller. Genom att etablera ett samarbete med Lindholmen Science Park, Innovatum och Region Halland kommer kunskap, coachning och testmöjligheter kunna spridas till en bredare skara företag och branscher.

Pressmeddelande: Kraftfull satsning på cirkulärt företagande i Västsverige

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer