Nu ska VGR:s ambulanser köra på biodrivmedel

Publicerad:
Ambulans med tända blåljus kör på gata i stad
Fotograf: José Lagunas Vargas

Nu ska ambulanserna i VGR köra på biodrivmedel. Det är hållbarhetsutskottet som beslutat att stå för merkostnaden på 1.8 miljoner kronor för HVO eller "biodiesel" genom sin budget, för att inte belasta vårdens ekonomi. Detta görs för att bidra till att nå VGR:s miljömål om fossilfria transporter.

Ambulanser är ett av de transportslag som hittills har haft svårast att hitta alternativ för att köra fossilfritt, och i dagsläget bedöms så kallad biodiesel (HVO – se mer info nedan) vara det mest relevanta drivmedlet för dessa fordon.

 - Näst efter kollektivtrafiken är ambulanserna det transportslag i våra verksamheter som genererar de största växthusgasutsläppen, och därför ser vi användning av biodiesel som en väsentlig insats i VGR:s klimatarbete, säger Tina Ehn (MP), ordförande hållbarhetsutskottet.

VGR:s pressmeddelande 2023-05-16

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat

Telefonnummer