Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland: ”Ett viktigt steg”

Uppdaterad:
Publicerad:
Ung blod kvinna i vit t-shirt står och arbetar med robot.

Kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen har slutit en överenskommelse om att agera gemensamt för att snabba på utbyggnaden av el i de 49 kommunerna. Det är viktigt eftersom Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av västsvensk industri och industrin av fossilfri el. Elförsörjningen måste lösas annars förloras inte bara nyinvesteringar utan även befintligt näringsliv och jobb.

Det handlar om att underlätta för en snabb och kraftfull förstärkning av elnätskapacitet samt utbyggnad av fossilfri elproduktion. Målet är en fördubbling redan till 2030, det motsvarar 15-20 TWh.

- Överenskommelsen är ett viktigt steg, för självklart blir vi både starkare och snabbare tillsammans. Nu gör vi vad vi kan regionalt, därför förväntar vi oss att det bemöts med samma ambition på nationell nivå, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

- Det finns en stark vilja att hitta gemensamma lösningar från olika nivåer i regionen. Vi förstår alla vilka möjligheter som finns att hämta för Västra Götaland om vi lyckas skapa rätt förutsättningar för etablerad industri att utvecklas, och ny att etablera sig här, säger Theres Sahlström (M) ordförande Skaraborgs kommunalförbund.

VGR:s pressmeddelande 2024-01-23

Västsvensk kraftsamling elektrifiering

Staffan Lund

Regionutvecklare

Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens

Telefonnummer