Ny rapport om Västsveriges konkurrenskraft

Publicerad:
alt=""

Västsverige har alla förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft samtidigt med den gröna omställningen, men för att klara klimatmål och internationell konkurrens krävs stora investeringar i industri, infrastruktur och elförsörjning. Därför behövs det tydligare prioritering av statliga satsningar utifrån var de gör mest nytta för omställningen i hela landet, framgår i en ny rapport.

Här finns helt enkelt alla förutsättningar - men för att klara klimatmål och internationell konkurrens krävs stora investeringar i industri, infrastruktur och elförsörjning. Om nationella beslut dröjer och medel inte tillförs, finns en betydande risk att globala investeringar i stället hamnar utanför Sveriges gränser.

- Vi står inför en historisk omställningsresa, utvecklingen går väldigt fort och vi måste snabbt få till förutsättningarna för industrins klimatomställning. Det kommer krävas mod, engagemang och handlingskraft. Industrin i Västsverige står för en stor andel av Sveriges BNP, och det händer för att vi samverkar. Vi får inte riskera den här utvecklingen, för framtida generationer, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

Rapportlansering i Almedalen

Ett Almedalsseminarium hette ”Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft” där också denna rapport med samma namn lanserades. 

Sverige måste satsa på en kraftfull omställning av industri och transporter för att behålla sin internationella konkurrenskraft. En stor del av den industrin finns i Västsverige. Även företagen satsar stort på Västsverige eftersom de tror på regionens förmåga att investera i forskning- och utveckling, spetskompetens samt vårt geografiska läge.

Västsverige bidrar starkt till omställning, utveckling och välstånd i Sverige och vi är redo att tillsammans med nationell nivå göra det som krävs, menar rapportens författare.

Läs rapporten "Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft" på Business Region Göteborgs webbsida

Rapporten är gemensamt framtagen av:

  • Boråsregionens kommunalförbund
  • Business Region Göteborg
  • Byggföretagen i väst
  • Fyrbodals kommunalförbund
  • Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Mariehus AB
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Svenskt Näringsliv
  • Västra Götalandsregionen
  • Västsvenska Handelskammaren.