Publiceringen av öppna data har tagit fart i Västra Götaland

Publicerad:
Porträtt av kvinna
Christina Thordén, Göteborgsregionens kommunalförbund, och delregional digitaliseringsstrateg inom västsvensk Kraftsamling digitalisering. Christina är också samordnare för Dataportal Väst och Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland.

Under 2023 tog publiceringen av öppna data fart på allvar i Västra Götaland. Antalet kommuner som publicerar öppna data ökade med 30% och antalet datamängder med 40%.

- I slutet av 2019 inleddes vår regionala samverkan inom öppna data på uppdrag av det regionala Digitaliseringsrådet och den dåvarande regionutvecklingsnämnden, säger Fredrik Eriksson, som fram till nu hållit i  projektet.

Till en början var det endast tre kommuner och VGR som medverkande. Under åren har denna skara utökats och nu är det 29 kommuner och VGR som arbetar tillsammans med att publicera öppna datamängder på ett standardiserat och likvärdigt sätt. Alla kommuner har inte publicerat sin första datamängd än, men den stora merparten 25 kommuner har gjort det, vilket ska jämföras med 17 kommuner 2022.

Detta har såklart bidragit till att fler datamängder publiceras på vår regionala dataportal (dataportalväst.se). Under 2023 publicerades inte mindre än 54 nya datamängder (från 111 stycken i december 2022 till 165 stycken i december 2023).

 - Nu ser vi fram emot en fortsatt utveckling inom detta område, det vill säga att fler kommuner i Västra Götaland går med i vår regionala samverkan och att fler nya öppna datamängder successivt publiceras i vår portal, säger Christina Thordén, Göteborgsregionens kommunalförbund som är ny regional samordnare för Dataportal Väst och för Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland.

Fredrik Eriksson fortsätter som projektledare för den nationella samverkan i Dataverkstad.

Dataportal Väst

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Dataverkstad

Kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar kring näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit.

Christina Thordén

Regional samordnare Dataportal Väst och Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Telefonnummer

Kontor: 031-335 51 03