Spännande praktik att söka på VGR:s Brysselkontor HT2023

Publicerad:
alt=""

Västra Götalandsregionens (VGR) EU-team erbjuder en spännande praktik till en student som studerar på universitet eller högskola under höstterminen 2023. Vi riktar oss till dig som studerar en masterutbildning inom ämnen som offentlig förvaltning, statsvetenskap, europastudier, juridik eller ekonomi, och som innefattar praktik.

EU-teamet tillhör VGR:s avdelning näringsliv och innovation som ska bidra till att skapa ett livskraftigt och hållbart näringsliv i Västra Götaland. Teamet har fokus på europeiska samarbeten, EUs fonder inom sammanhållningspolitiken och påverkansarbete. Vårt uppdrag är bland annat att:

  • ansvara för och stötta genomförandet av olika EU-program
  • samordna VGR:s medlemskap och deltagande i europeiska regionorganisationer
  • intresse- och omvärldsbevakning, påverkansarbete och profilering i EU

Läs mer om vårt arbete på www.vgregion.se/eu

Arbetsuppgifter

Praktiken är placerad på VGR:s kontor i Bryssel. Praktikanten deltar i Brysselkontorets och avdelningens löpande verksamhet och får därmed god inblick i regionens arbete både i Sverige och i Bryssel. Uppgifterna är mångfacetterade och formas efter verksamhetens behov. De består bland annat av:

  • omvärldsbevakning av EU-processer
  • kommunikation och strategiskt nätverkande
  • framtagande av analyser och underlag
  • organisering av möten och konferenser
  • deltagande i och avrapportering från möten och seminarier
  • mottagande av studiebesök
  • påverkansarbete i linje med den regionala utvecklingsstrategin

Vem söker vi?

Vi söker dig som studerar på masternivå och vill lära dig mer om hur den europeiska beslutsnivån hänger ihop med den regionala och vad påverkansarbete innebär i praktiken. Vi förväntar oss att du är intresserad av EU och VGRs arbete med regional utveckling.

Du är självgående, initiativtagande, strukturerad, flexibel och kan snabbt sätta dig in i olika typer av uppgifter. Du kan uttrycka dig korrekt och koncist i tal och skrift, både på svenska och engelska, och har lätt för att skapa nya kontakter.

Så här ansöker du

Mejla ditt CV och personliga brev i pdf-format till Alexandra Schafhauser.

Märk de bifogade filerna med för-och efternamn. Motivera varför du vill göra praktik hos oss. Notera att praktikperioden ska utgöra en del av dina studier och motsvara en termin (20 veckor) samt att förtur ges till sökande som studerar på masternivå.

Ansök senast den 12:e april, urvalet sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Mer om avdelningen näringsliv och innovation

Avdelningen näringsliv och innovation ingår i koncernstab regional utveckling. En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland. Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för VGR:s insatser.

Linn Henriksson

Regionutvecklare - EU-frågor, Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Telefonnummer

Regionutvecklare, Brysselkontoret