Stor uppslutning för gemensamma utvecklingsfrågor i Västra Götaland

Publicerad:
Helen Eliasson, regionstyrelsens ordförande och Miguel Odhner, vice ordförande i Göteborgsregionen (GR), och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv hälsade drygt 150 kommun- och regionföreträdare välkomna.
Fotograf: Camilla Lundén

Den 12 oktober samlades högsta ledningarna från samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Den röda tråden var vikten av det gemensamma ledarskapet, i såväl offentlig sektor som i samarbete med näringslivet, akademi och civila samhället - inte minst inför stora samhällsutmaningar som ställer krav på vår förmåga att samarbeta.

Regionstyrelsens beredning för hållbar utveckling (BHU) är ett gemensamt politiskt forum där representanter från kommunerna och regionen möts för att diskutera och bereda strategiskt viktiga frågor för länet inom frågor så som miljö- och näringslivsutveckling, kollektivtrafik- och infrastrukturutveckling samt kultur och demokratifrågor.

Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande (S) och Miguel Odhner, vice ordförande (S) i Göteborgsregionen (GR), och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv hälsade en fullsatt publik med drygt 150 kommun- och regionföreträdare välkomna.

- Det regionala utvecklingsarbetet handlar om att skapa ett Västra Götaland där människor vill leva, bo och arbeta och där företag vill etablera sig. Vi börjar inte från noll – vi har kommit överens om gemensamma riktningar och mål och utifrån det har vi skapat strukturer för samverkan och nya arbetssätt.

Det behövs en enig röst från Västsverige

Fokus för dagens diskussioner var utmaningar och möjligheter för kompetensförsörjningen, hur vi säkrar elförsörjning och arbetstillfällen och genomgång över strategisk infrastrukturutveckling i Västra Götaland.

Många av diskussionerna handlade om att sätta fart, det finns en sense of urgency i samtliga frågor som lyftes från scenen, där samverkan är ett nyckelord och en framgångsfaktor för att lösa utmaningarna, här är ett urval:

"Vi behöver samlas kring en gemensam bild, vi löser inte detta var och en för sig."
"Det behövs en enig röst i Västsverige vare sig det gäller hur vi gemensamt kan lösa vår elförsörjning, möta kompetensomställningen som att föra fram våra västsvenska prioriteringar och behov av infrastruktursatsningar i påverkansarbetet."

Samtidigt som det är viktigt att utgå från lokala förutsättningar, som skiljer sig i en så stor region som Västra Götaland, men ändå se den gemensamma nyttan.

I BHU företräds kommunerna av

  • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Fyrbodals kommunalförbund
  • Göteborgsregionens kommunalförbund.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Irma Ganibegovic

Strateg

Telefonnummer