Tillväxt kräver infrastruktur, därför är Göteborg-Oslo en av Västsveriges viktigaste tågsträckor

Publicerad:
Deltagare på möte med STRING
PÅ bilden Från vänster: Sofia Hellberg, chef regional samhällsplanering, VGR, Arne Dickhaut, junior consultant STRING, Per Tenggren (S) förste vice ordförande IKN, Angela Fast Torstensson (M) andre vice ordförande i IKN, Thomas Becker, manager director STRING, Emilia Cullborg, public affairs manager STRING, Louise Jeppsson (V), ordförande i kollektivtrafik- och infrastrukturnämnden (IKN),Charlotta Lundström, regional samhällsplanering, VGR, Max Falk, infrastrukturstrateg, VGR

Det måste bli lättare att bo och arbeta i olika delar av Norden och Europa. Vi behöver också knyta ihop Norden med kontinenten, därför finns STRING-samarbetet. Det som började som ett gränsöverskridande tunnelprojekt mellan Danmark och Tyskland har i dag utvidgats till att omfatta tågsträckan Oslo-Hamburg via Göteborg.

Nyligen träffade infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens (IKN) presidium STRING:s representanter för att prata om projektets nuläge och möjligheter.

- En effektiv förbindelse mellan Göteborg-Oslo är avgörande för Västsverige och Norra Europas utveckling. Idag har vi 60 procent enkelspår och transporttider som inte är konkurrenskraftiga. Genom STRING visar vi på behovet av en fungerande järnvägskorridor mellan Hamburg och Oslo och vad den betyder för att skapa en kraftfull megaregion, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i IKN.

Ett samarbete som utökats

STRING-samarbetet ska stärka den regionala utvecklingen i hela korridoren genom att driva på utveckling inom infrastruktur, grön tillväxt och omställning, arbetsmarknad, gränshinder, forskning, kultur och turism.

 - Västra Götaland är beroende av sin omvärld. Att skapa en hållbar utveckling kräver investeringar och kompetens. Inte sällan finns de globalt. Genom att verka i större geografi som STRING, skapar vi bättre förutsättningar för att attrahera kompetens till vår region och skapa en Green HUB, säger Per Tenggren (S) förste vice ordförande i IKN.

En ytterligare satsning inom samarbetet är den på vätgaskorridorer för tung trafik, för lastbilar och transporter i sträckan.

- Att minska klimatavtrycken och stimulera teknikskiften i transportsektorn är centralt. Jag är stolt över att vi tillsammans med städer och regioner i megaregionen STRING skapar en grön vätgaskorridor för tung trafik i stråket Oslo-Hamburg och på så vis påskynda den gröna omställningen, avslutar Angela Fast Torstensson (M) andre vice ordförande i IKN.

Mer om STRING

Organisationen STRING är ett gränsöverskridande politiskt samarbete mellan städer och regioner i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Organisationen för samman fem städer och sju regioner och 14 miljoner invånare. VGR har varit medlem i STRING sedan 2018.

Max Falk

Strateg

Telefonnummer