Vad gör EU för Västra Götaland?

Publicerad:
En panel på scen scen diskuterar innovationer i Västsverige framför en publik
Fotograf: Aida Schievelbein

Den 9 maj uppmärksammar vi Europadagen och då är det även exakt en månad kvar till vi går till valurnorna för valet till Europaparlamentet. Men vad gör EU för Västra Götaland och varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet den 9 juni?

Som EU-medborgare har vi tillgång till vissa grundläggande rättigheter som vi ofta tar för givna. Vi glömmer ofta att EU i grunden är ett fredsprojekt och att vi i över 70 år har lyckats bevara fred, stabilitet och välstånd inom unionen – något som vi bör påminna oss om och värna, särskilt i tider som präglas av krig och konflikt i omvärlden.

EU utgör en av världens största ekonomier - i och med den inre marknaden har vi som EU-medborgare möjlighet att bo, studera, arbeta och resa till andra EU-länder helt fritt. De högsta miljöstandarderna i världen, fri roaming, hög kvalitetsstandard på livsmedel och billigare och fler valmöjligheter bland varor är bara några exempel på vad EU har gjort för oss invånare. Därutöver uppskattas tillgången till den inre marknaden tillföra svensk ekonomi ett värde av cirka 300 miljarder kronor per år.

Därför är det viktigt att rösta i EU-valet

I och med valet till Europaparlamentet har vi som EU-medborgare möjlighet att forma EU:s framtid. Några av de viktigaste frågorna den kommande mandatperioden blir utformningen av EU:s långtidsbudget – vilka åtaganden och politikområden som ska prioriteras och hur de ska finansieras blir en knäckfråga.

För Västra Götalandsregionen (VGR) är den framtida sammanhållningspolitiken vårt största fokus – både till innehåll och storlek, men även infrastrukturfonden CEF och forskningsprogrammet Horisont Europa är viktiga för VGR och aktörer i Västsverige.

Den nya EU-kommissionen och det nya Europaparlamentet kommer även ha en stor inverkan på den gröna och digitala omställningen - något som hittills har legat helt i linje med VGR:s prioriteringar, särskilt kopplat till klimatet, cirkularitet, förnybar energi och digitalisering.

- Genom VGR:s satsning på hållbar industri tar regionen på sig ledartröjan för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. EU:s medel för regional utveckling tillsammans med regionens egna regionala utvecklingsmedel kan verkligen göra skillnad och påskynda den gröna omställningstakten, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden.

- En närvaro på EU-nivån är nödvändig för att attrahera utvecklingskapital, hitta samarbeten och påverka de frågor som berör oss lokalt och regionalt. VGR behöver fortsatt vara en aktiv aktör på EU-nivån för att kunna vara med och påverka i beslut som berör regionen och för att se till att EU-lagstiftning tar hänsyn till den regionala nivån, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen.

Viktigt med ökat valdeltagande

Förra valet 2019 låg valdeltagandet på 56,5 procent i Västra Götalands län – något över genomsnittet för hela Sverige som låg på 55 procent och genomsnittet för hela EU som låg på drygt 50 procent. I årets val till Europaparlamentet räknar man med över en halv miljon svenska förstagångsväljare.

Vikten av ett ökat valdeltagande i hela EU och att engagera EU:s medborgare i det kommande valet har blivit alltmer påtagligt. För att vi ska kunna dra nytta av vårt EU-medlemskap fullt ut och utveckla Västsverige vidare inför framtiden är det viktigt att vi tillsammans använder vår röst i valet till Europaparlamentet den 9 juni.

Sammanhållningspolitiken ett investeringsverktyg

EU:s sammanhållningspolitik är EU:s främsta investeringsverktyg för den regionala och lokala utvecklingen – i och med vårt medlemskap i EU har aktörer i Västra Götaland tillgång till EU-medel via flera fonder och program. Medlen har bidragit till fler viktiga satsningar för ett hållbart och inkluderande samhälle.

Den största delen av EU:s budget består av fonder och program som möjliggör för regionala och lokala satsningar för att främja utvecklingen inom till exempel forskning, miljö-och klimat samt kompetensutveckling i Västra Götaland. Utöver faktiska medel till regional och lokal nivå så påverkas ungefär hälften av punkterna på regionens dagordningar direkt eller indirekt av EU.

Ingen av satsningarna nedan, och många därtill, hade varit möjliga utan EU:s medel och de lokala och regionala initiativen som möjliggjort dem.

Sammanhållningspolitiken - EU:s regionalpolitik

Exempel på västsvenska satsningar med EU-medel

Industry in West

Industry in West är ett exempel på en investering som gjorts med EU-medel och förväntas få en stor inverkan på industrins omställning i Västsverige. Med en satsning på 93 miljoner kronor ska företag stöttas i deras omställning till en mer hållbar industri inom fyra områden: cirkularitet, energieffektivisering, resurseffektiv produktion och digitalisering. Dessutom bidrar samarbetet med regionens test- och demomiljöer till en långsiktig satsning på innovationskapacitet för en hållbar industriomställning.

Den tillverkande industrin har en väldigt stor betydelse för Västsveriges näringsliv och samhällsutveckling och Industry in West är en viktig pusselbit för att öka omställningstakten hos företagen i Västsverige, vilket även gynnar den gröna omställningen i EU som stort.

UngÖst

Ett ytterligare exempel på hur ett EU-finansierat projekt har bidragit till Västra Götalands regionala utveckling är UngÖst – ett ESF-finansierat samverkansprojekt i Göteborg för att ge stöd till ungdomar och unga vuxna i åldern ca 12-25 år som på olika sätt befinner sig i en utsatt situation.

Projektet startade upp 2016 och har sedan dess utvecklats till två enheter; UngÖst och UngAngered som tillsammans går under namnet UngNordost. Projektet har genom en utvecklad samverkansmodell bidragit till mindre skolfrånvaro, minskat risken för att dras in i kriminella gäng, dragit ned på hedersrelaterat våld samt bidragit till bättre psykisk hälsa för ungdomar.

Dryport Skaraborg

Inom ramen för Interreg Nordsjöprogrammet har ett framgångsrikt projekt bedrivits inom logistikhantering – Dryport. Dryport Skaraborg har idag vuxit till självständiga Skaraborg Logistic Center i Falköping, där tillväxten de senaste tio åren varit snabb.

Idag använder över 30 aktörer Dryporten som blivit ett nav för logistikhantering i Västsverige och är en integrerad del av Göteborgs hamn dit flera transporter går dagligen. Dryporten används av flera stora företag och varje tåg till och från dryporten ersätter 40 lastbilar, vilket minskar både trängseln på vägarna samt klimatavtrycket. Dryporten är idag arbetsplats för över 200 personer och flera andra dryports runt om i Europa har sedan starten i Falköping inspirerats av detta Nordsjöprojekt.

Västra Götaland i EU

Linn Henriksson

Regionutvecklare - EU-frågor, Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Telefonnummer