Vad tycker invånarna i årets västsvenska SOM-undersökning?

Uppdaterad:
Publicerad:
Två män ses föreläsa vid ett podium med deras presentation på väggen bakom dem.
Årets västsvenska SOM-rapport 2022 presenteras hos VGR. Här forskarna Anders Carlander och Björn Rönnerstrand från SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Varje höst får 6 000 invånare i Västra Götaland en enkät om åsikter i olika samhällsfrågor och hur VGR uppfyller sina uppdrag. Det är den västsvenska SOM-undersökningen (SOM står för Samhälle, Opinion, Medier) som årligen följer upp Vision Västra Götaland med vad invånare tycker.

Frågorna handlar om bland annat invånarnas välbefinnande och oro, men också om hur demokratin fungerar och hur man ser på samhällsutvecklingen inom områden som kultur och fritid, infrastruktur, miljö och hälsa och sjukvård och olika aktiviteter de ägnar sig åt. Sammanlagt besvaras totalt 16 sidor med frågor.

Så här svarade invånarna på några olika frågor

  • Frågan "Allmänt sett, hur nöjd är du med demokratin fungerar" gick från 74% (Sverige), 73% (hemkommunen) 63% (VGR) och till 63 % (EU) från dem som svarat bra eller ganska bra, att jämföra med cirka 10 procentenheter lägre nivåer 1998.
  • Vad oroar invånarna? Överst på listan av 14 alternativ finns Organiserad brottslighet (59%), Klimatförändringar (51%), Miljöförstöring 48%), Hög inflation (39%) och Ökad främlingsfientlighet (36%)
  • På den öppna frågan "Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast i dag i Västra Götaland?" angav flest svarande Sjukvård (52%), Skola/utbildning (13%), Miljö/energi (11%).
  • På frågan ”Allmänt sett, vilken är din uppfattning om hälso- och sjukvården i Västra Götaland i följande avseenden? bedömdes Den medicinska kvaliteten (+55) och Personalens bemötande (+74) mycket positivt vilket innebar en svag ökning från 2007, medan bedömningen av Tillgången till vård (-1) och Organisationens effektivitet (-25) har dippat sedan 2020 (visat i så kallade balansmått).
Kvinna som föreläser
Annika Bergström föreläser på SOM-institutet 2015
Fotograf: Ola Kjelbye

Unikt material i lång serie

- Det är ett unikt material vi har med frågebatterier där vi över tid kan analysera och följa trender för vad invånarna tycker i viktiga samhällsfrågor, säger Annika Bergström, professor, ny föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet (GU) sedan i oktober, tidigare proprefekt på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) på GU.

Annika Bergström har arbetat på SOM- institutet 2011 - 2017 som undersökningsledare, och biträdande föreståndare. Arbetet med den västsvenska SOM-undersökningen utförs av en rad olika forskare inom olika områden vid SOM-institutet.

SOM har samverkat med VGR sedan 1998

- SOM-institutet har samverkat med VGR ända sedan regionen bildades 1998. Den första utvärderingen av Vision Västra Götaland som kom 2005, publicerades 2009 och årets visionsrapport är den 14:e i ordningen, säger Karin Althoff, chef för enheten samhällsanalys, VGR.

Nytt för i år är att de årliga temafrågorna i undersökningen som handlar om samhällsutveckling och levnadsförhållanden lyfts fram och presenteras mer ingående. Tema för 2022 års undersökning var miljö-och hållbarhet och klimatfrågor, vilket innebär att årets rapport är utökad med ett kapitel om detta.

Positiva slutord

Rapportens allra sista ord är positiva, efter att ha nämnt utmaningar som inflation och styrränta, gängvåld och sämre Sverigebild under 2023 vilka drabbat alla regioner och som inte avspeglas i resultaten från hösten 2022:

”…demokratin anses fungera väl, hälsan är god och stabil, arbetsmarknaden uppvisar stabilitet, välbefinnandet är på det hela taget mycket gott, merparten av infrastrukturprojekt bedöms som positiva, och kulturkonsumtionen är på väg tillbaka.”

Årets rapport: Den västsvenska SOM-undersökningen 2022

Om VGR och SOM

Karin Althoff

Avdelningschef

Telefonnummer