VGR satsar nära 50 miljoner på elektrifiering av färjetrafik

Uppdaterad:
Publicerad:
Två eldrivan färjor på vattnet i Göteborg
Fotograf: Eddie Löthman

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har beslutat om 50 miljoner kronor för att förbereda för elektrifiering av Västtrafiks färjetrafik.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i VGR har beslutat om att avsätta närmare 50 miljoner kronor för framdragning av el för elektrifiering av Västtrafiks fartygstrafik.

Det innebär utbyggnad av laddinfrastruktur för färjor som trafikerar Öckerö, Tjörn och Strömstad, men även Lindholmen och Klippan i Göteborg. Louise Jeppson (V) är ordförande i nämnden:

- Det känns angeläget att från nämndens sida kunna vara med och stötta Västtrafik i den fortsatta elektrifieringsresan. Det är en satsning på kollektivtrafiken som samtidigt ska bidra till att sänka våra koldioxidutsläpp.

I dag har Västtrafik elektrifierat en stor del av sina bussar. År 2030 ska både de och färjorna vara helt elektrifierade i stadstrafik, ett mål som troligen kommer uppnås.

- Vi är stolta över att vara föregångsregion i Norden när det kommer till kollektivtrafikens omställning. I vår strategiska satsning på laddinfrastruktur bidrar vi både till att snabba på den viktiga omställningen och till att nå målet i VGR:s Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken. Enligt denna ska enbart förnybar energi användas inom kollektivtrafiken 2030, oavsett trafikslag, säger regionutvecklare Line Rondestvedt De Verdier, VGR.

Västtrafik om sitt arbete för hållbar kollektivtrafik

Västsvensk kraftsamling elektrifiering

Line De Verdier

Regionutvecklare

Telefonnummer