Externa relationer och nationell påverkan

Västra Götalands framtid är beroende av vad som händer nationellt och internationellt. Västra Götalandsregionen (VGR) värnar västsvenska intressen och ökar Västsveriges attraktivitet genom att följa och påverka beslut på nationell och europeisk nivå, själva och i samarbete med andra svenska och europeiska regioner.

Externa relationer

VGR:s politiska ledning tar varje år emot ett stort antal formella besök. Det kan vara besök från regioner i utlandet, andra delar av Sverige eller från andra länder. Besöken är viktiga för att vi ska kunna knyta kontakter, öka kunskapen om vår omvärld samt sprida kunskap om Västra Götaland och visa upp olika lösningar och innovationer inom länet.

Vår politiska ledning gör också formella besök hos andra genom delegationsresor till andra regioner eller medverkar i externa kongresser och möten.

Nationell påverkan

VGR arbetar med nationell påverkan på flera olika sätt för att stärka relationerna med nationella beslutsfattare. Det skapar möjlighet för bättre förståelse för både VGR:s och Västra Götalands behov och prioriteringar i riksdagen, regeringskansliet och hos myndigheter.

Genom omvärldsbevakning, nätverk och kontakter verkar VGR för att de beslut som fattas på nationell nivå bidrar till våra mål. Vi arbetar med nationell påverkan både i Göteborg, Stockholm och Bryssel.

Västra Götaland i EU

VGR medverkar i flera EU-program främst genom sammanhållningspolitiken och deltar i satsningar och projekt med stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Nätverk och organisationer

Europas regioner samverkar för att påverka EU-beslut, för att ta del av varandras erfarenheter och för att lösa gemensamma utmaningar.

Praktik inom regional utveckling

VGR erbjuder varje termin praktik inom regional utveckling, inklusive området  externa relationer, till studenter från universitet och högskola. Vi riktar oss som regel till mastersstudenter inom ämnena offentlig förvaltning, statsvetenskap miljövetenskap och andra relevanta utbildningar.

Praktik inom RU