VGR:s hållbarhetspris och jämställdhetspris utdelade

Publicerad:
Gruppbild mottager och politiker
Utdelning av VGR:s interna hållbarhetspris och jämställdhetspriser 2024. Från vänster: Marina Olsson, HR-direktör, Pär Lundqvist (L) personalutskottet, Tina Ehn (MP) hållbarhetsutskottet, Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för jämlik vård, Mikael Sundfeldt, verksamhetsområde ortopedi SU, Karin Svensson Malchau, verksamhetsområde ortopedi på SU, Maria Adrell (V), personalutskottet Lina Larsson, tandsköterska Folktandvården Mellerud, Mohamad Edris, tandläkare Folktandvården Mellerud, Charlotta Streman, Klinikchef Folktandvården Mellerud, Mats Abrahamsson (M) hållbarhetsutskottet, Viveca Reimers, hållbarhetsavdelningen

Årets interna hållbarhetspristagare Folktandvården i Mellerud och två jämställdhetspristagare Karin Svensson Malchau och Mikael Sundfeldt, vårdområde ortopedi på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Anke Samulowitz, vid Kunskapscentrum för jämlik vård, har hedrats för sina insatser i samband med regionfullmäktige i Vänersborg.

Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset 2024 på 50 000 kronor delades ut till Folktandvården i Mellerud för deras initiativ till att en grupp äldre från ett boende färdas gemensamt i stället för enskilt till Folktandvården Mellerud. Det har resulterat i nöjdare patienter och mindre stressad personal och att fler har kunnat färdigbehandlas då besökstiden är anpassad för en grupp samtidigt som tryggheten har ökat för patienterna och miljöpåverkande resor undvikits.

VGRfokus: Här åker äldre till tandvården i grupp – nya modellen prisas

Jämställdhetspriset

Tema våld i nära relationer

Jämställdhetspriset på temat våld i nära relationer på 25 000 kronor tilldelades Karin Svensson Malchau och Mikael Sundfeldt, vårdområde ortopedi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. De har infört ett systematiskt screeningsystem på akutmottagningen Mölndal för att identifiera kvinnor som är utsatta för psykiskt eller fysiskt våld i nära relation.

Tema psykisk ohälsa

Anke Samulowitz, vid Kunskapscentrum för jämlik vård tilldelas jämställdhetspriset på 25 000 kronor på temat psykisk ohälsa för sitt verksamhetsnära utvecklingsarbete, strategiska insatser och framgångsrika forskningsstudier för mer jämställd smärtvård för kvinnor och män där genusbias inte ska förekomma.

VGRfokus: Arbete för mer jämställd vård för kvinnor och män prisas

Hållbarhet

Rikard Eduards

Regionutvecklare

Telefonnummer

Camilla Nilsson

HR-strateg

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 27 74

Viveca Reimers

Avdelningschef

Telefonnummer