Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Konferens för kraftsamling fullföljda studier den 20 september 2023

Konferens den 20 september. Du hittar snart innehåll och programpunkter för 2023 här.

Program och bilder från 2022 års konferens

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson inleder
Moderatorer: Karin Gertzen, Västra Götalandsregionen och Susanne Sandgren, Skaraborgs kommunalförbund.

Om västsvensk kraftsamling Fullföljda studier
Maria Jakobsson, samordnare Fullföljda studier, Västra Götalandsregionen
Ladda ned presentation

De första tusen dagarnas betydelse
Gunilla Lönnberg, forskare i folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet i forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting)
Ladda ned presentation

Rörelseglädje med Centrum för fysisk aktivitet
Västra Götalandsregionen

Från dysfunktion till funktion - att förstå det som sker i klassrummet sett ur både ett biologiskt och ett psykologiskt perspektiv
Göran Söderlund, professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet och lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet, Inst för pedagogik och specialpedagogik
Ladda ned presentation

Barns berättelser tonsatta av Solrosen
Anna Ekberg, familjestödjare och Magnus Marcinkowski Pettersson, musikhandledare Göteborgs Räddningsmission

Cirkus för psykisk hälsa
Föreställning och samtal med Cirkus Unik
Elin Lütke och Jailton Carneiro grundare av Cirkus Unik 
Se film om föreställningen på YouTube

Lyssna på eleverna
Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer
Ladda ned presentation

Fortsatt arbete - vad händer framåt?
Viveca Reimers, avdelningschef social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Gitte Caous, förbundsdirektör, Göteborgsregionens kommunalförbund och Magnus Haggren, förbundsdirektör, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Fotograf: Henrik Brunnsgård, Joar Lindberg

Seminarie 1 - inriktning psykisk hälsa

Tanke & Hälsa – en preventiv insats mot ett första insjuknande i depression hos ungdomar

Seminariet handlar om vikten av att arbeta förebyggande för att hindra att lättare psykisk ohälsa utvecklas till allvarlig, ofta livslång, psykisk sjukdom. Samarbete mellan Elevhälsan och Närhälsan. 

Ladda ned presentation

 

Seminarie 2 - inriktning föräldrar som resurs

Viktiga vuxna i Skaraborg
- samverkan för att erbjuda ett förstärkt och tillgängligt föräldraskapsstöd

Hur kan föräldrar erbjudas ett förstärkt och tillgängligt föräldraskapsstöd?
Barn har rätt till en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Lokala exempel på hur man kan arbeta med föräldraskapsstöd i skolan och på familjecentralen. 

Ladda ned presentation

Seminarie 3 - inriktning läsning och språkutveckling

Med läslust och gemensamma krafter för språkutveckling

Språktåget är ett språkstimulerande material för barn mellan 0–6 år som är framtaget av logopeder och bibliotekarier. Syftet med Språktåget är att underlätta för bibliotek, logopedi och barnhälsovård med att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. 

Läs mer om Språktåget

Seminarie 4 - inriktning motivation och framtidstro

Att skapa framtidstro genom delaktighet

Seminariet handlar om hur vi kan skapa framtidstro och motivation genom att arbeta medskapande och inkludera unga på riktigt.

Erfarenheter lyfts från Vi-projektet, ett ESF-finansierat projekt med målgruppen unga utan varken arbete eller studier.

Ladda ned presentation

Seminarie 5 - inriktning forskning

Prevention - om risk- och skyddsfaktorer för barn och unga

Ohälsa, våld, missbruk, kriminalitet och utanförskap är några av våra stora samhällsutmaningar. Att få mer kunskap om risk-och skyddsfaktorer ger oss möjligheter att prioritera satsningar på tidiga förebyggande och främjande insatser. 

Ladda ned presentation

Seminarie 6 - inriktning metoder och arbetssätt

Hur kan skolan arbeta för att öka ungas delaktighet i samhället och intresset för omvärldsfrågor?

Hur kan skolan arbeta för att öka ungas delaktighet i samhället och intresset för omvärldsfrågor. 

Ladda ned presentation

Seminarie 7 - inriktning psykisk hälsa

Från baktungt till framtungt – hur får vi till samordnade tidiga insatser för barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser?

Presentation av utredning som gjorts med syfte att fram förslag på en sammanhållen vårdprocess inom hälso- och sjukvården.

Ladda ned presentation

Seminarie 8 - inriktning föräldrar som resurs

Familjecentrerat arbetssätt och Bygga broar – för att samverka förskola/skola och hem

I Göteborg stad arbetar skola och socialtjänst familjecentrerat genom att bland annat erbjuda föräldraskapsstöd till skolbarn och deras familjer och utveckla föräldramöten utifrån detta.

Seminarie 9 - inriktning läsning och språkutveckling

”Att äga ett språk är en mänsklig rättighet”
Seminariet handlar om hur det är att arbeta på Lövåsens mångkulturella förskola där stora och små människor med olika språk, bakgrund och erfarenheter möts.

"Sprakande Språk” språkutveckling och språkstimulans barn 0-5år i flerspråkiga familjer
Hur familjecentral, öppen förskola och BVC tillsammans med bibliotek arbetar upp strukturer för samarbete.

Ladda ned presentation

 

 

Seminarie 10 - inriktning motivation och framtidstro

Vi är alla studie- och yrkesvägledare

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren?

Ladda ned presentation

Seminarie 11 - inriktning forskning

Betydelsen av det civila samhällets aktörer för ungas skolprestationer

Hur kan det civila samhällets organisationer samarbeta med skolor och kommunala organisationer för att bidra till ungdomars hälsa, delaktighet och studieresultat? Vad finns det för svårigheter och begränsningar? 

Ladda ned presentation

Seminarie 12 - inriktning metoder och arbetssätt

Effektlogik som verktyg för att planera social investeringar

Seminariet kommer ge en introduktion av verktyget effektlogik och hur det har används för att planera och följa upp sociala investeringsprojekt.

Ladda ned presentation

Maria Jakobsson

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-14 09:49