Informationsskyldighet

VGR logga på rätt sätt

Driver du ett projekt som är helt- eller delvis - finansierat av Västra Götalandsregionen? Tänk på att du måste informera om detta i så fall. Det är viktigt för att visa att våra skattemedel används på ett riktigt sätt.

Vid kontakter med media och allmänhet ska det framgå att ditt projekt eller din verksamhet är helt eller delvis finansierad av Västra Götalandsregionen.

Logotyp och uppgift om att projektet eller verksamheten är del- eller helfinansierad av Västra Götalandsregionen ska också anges :

  • på plats där projektet eller verksamheten bedrivs.
  • i rapporter,  nyhetsbrev, annonser, broschyrer, affischer, sociala medier, videor, webbplatser med mera. 
  • vid konferenser, seminarier, mässor, utbildningar och utställningar med mera.

Logotyper

Här hittar du ett urval av Västra Götalandsregionens logotyper i olika format och färger

Tänk på att logotypen inte får förvanskas eller ligga för tätt inpå andra logotyper, text eller bild. Om bakgrunden inte är vit, ska antingen negativ eller svart logga användas.

Västra Götalandsregionens manual för visuell profil, bilder med mera

OBS! Behöver du en logotyp för internationellt bruk, hör av dig till din handläggare.

Senast uppdaterad: 2019-03-21 16:06