Informationsskyldighet

Varianter av VGR:s nya loggor

Driver du ett projekt som är helt- eller delvis - finansierat av Västra Götalandsregionen? Tänk på att du måste informera om detta under och efter projekttiden. Det ingår i villkoren för projekt och är viktigt för att visa att skattemedel används på ett bra sätt.

Vid kontakter med media och allmänhet ska det framgå att ditt projekt eller din verksamhet är helt eller delvis finansierad av Västra Götalandsregionen (VGR).

Logotyp och uppgift om att projektet eller verksamheten är del- eller helfinansierad av VGR ska också anges:

  • på platsen där projektet eller verksamheten bedrivs
  • i rapporter, nyhetsbrev, annonser, broschyrer, affischer och videor
  • under "Om oss", "Våra finansiärer" eller i verksamhetens intron på sociala medieplatser och på webbplatser
  • i inslag i sociala medier (genom att till exempel tagga eller "@" Regional utveckling VGR)
  • vid marknadsföring av konferenser, seminarier, mässor, utbildningar och utställningar och andra aktiviteter i projektet/verksamheten.

Logotyper

  • Den långa logotypen "Västra Götalandsregionen" på bilden ovan är den primära och ska därför användas i alla sammanhang där den är läsbar.
  • Den korta logotypen "VGR" ska används på mindre ytor som kräver en mindre logotyp för att vara läsbar.

Båda finns som svart eller vit ("negativ").

VGR:s logotyper i olika format och varianter att ladda ned:

  • Mapp 1 Västra Götalandsregionen
  • Mapp 5 Tillsammans med andra: "Med stöd från..."

(Välj "Skärm eller Officeprogram", alt. "Tryck") 

Tänk på att logotypen inte får förvanskas eller ligga för tätt inpå andra logotyper, text eller bild.

VGR:s varumärkesmanual för visuell profil, bilder med mera

OBS! Behöver du en logotyp eller vill ha med VGR-rolluper på något evenemang, eller har några andra frågor, hör av dig till din handläggare.

Tillgänglighet

VGR har som offentlig verksamhet höga ambitioner med sin kommunikation och att den ska - också enligt lag - vara tillgänglig, användbar och begriplig. Detta gäller oavsett om kommunikationen sker muntligt, på papper, via webb eller i andra sociala kanaler. Filmer ska vara textade. 

Vi informerar om VGR:s medfinansiärer

VGR ska självklart också redovisa de övriga partner som medverkar i projekt som vi tillsammans driver och medfinansierar.

Det är ett skarpt krav vid medverkan i EU-projekt att det tydligt ska framgå att EU är finansiär.