Informationsskyldighet

VGR logga på rätt sätt

Driver du ett projekt som är helt- eller delvis - finansierat av Västra Götalandsregionen? Tänk på att du måste informera om detta i så fall. Det är viktigt för att visa att våra skattemedel används på ett bra sätt.

Vid kontakter med media och allmänhet ska det framgå att ditt projekt eller din verksamhet är helt eller delvis finansierad av Västra Götalandsregionen.

Logotyp och uppgift om att projektet eller verksamheten är del- eller helfinansierad av Västra Götalandsregionen ska också anges:

  • på platsen där projektet eller verksamheten bedrivs
  • i rapporter, nyhetsbrev, annonser, broschyrer, affischer och videor
  • under "Om oss" och liknande intron på sociala medieplatser och på webbplatser
  • i inslag i sociala medier
  • vid konferenser, seminarier, mässor, utbildningar och utställningar med mera.

Logotyper

Västra Götalandsregionens logotyper i olika format och färger

Tänk på att logotypen inte får förvanskas eller ligga för tätt inpå andra logotyper, text eller bild. (Se bilden ovan.)

Om bakgrunden inte är vit, ska antingen negativ ("vit") eller svart logga användas. 

Västra Götalandsregionens manual för visuell profil, bilder med mera

OBS! Behöver du en logotyp för internationellt bruk, eller vill ha med VGR-rolluper på något evenemang, eller har några andra frågor, hör av dig till din handläggare.

Tillgänglighet

VGR har som offentlig verksamhet höga ambitioner med sin kommunikation och att den ska - också enligt lag - vara tillgänglig, användbar och begriplig . Detta gäller oavsett om kommunikationen sker muntligt, på papper, via webb eller i andra digitala kanaler.  Ett exempel är att filmer ska vara textade. 

Vi informerar om VGR:s medfinansiärer

Västra Götalandsregionen ska förstås också redovisa och berätta om när vi medverkar i projekt som finansieras tillsammans med andra. Det är till exempel alltid ett tydligt krav vid medverkan i EU-projekt.