HDL-kolesterol, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

High Density Lipoprotein Kolesterol, HDLC

Remiss

 • Elektronisk remiss/Kungälv remiss
 • Ingår i Lipidstatus

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 2 dygn 20-25°C
  - 7 dygn 2-8°C
  - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade.

 • Patienten skall vara fastande från kl 22 kvällen före provtagningen.

Referensintervall

Vuxna:
Kvinnor       1,0-2,7 mmol/L
Män            0,80-2,1 mmol/L

Barn:
6 månader - 9 år      0,67–1,6 mmol/L
9 - 18 år                  0,84–1,9 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L 

Mätprincip

Kolorimetrisk m.h.a. Accelerator Selektiv Detergent, fotometri vid 604 nm

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU01567

Prioritet

Akut, Rutin