Blodgaser, utökad aB-

System

Artärblod

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • Artärblod i speciell hepariniserad spruta. Avlägsna luftbubblor omedelbart. Blanda väl. Transporteras omedelbart till lab.
  • I blodgas, utökad ingår analys av pH, pCO2, PO2, Lakt, Hb, Na, K, Cl, Gluk, Calciumjon, Krea samt beräkning av aktuellt bikarbonat, basöverskott och syrgasmättnad.

Referensintervall

Vuxna ≥18 år:
pH: 7,35-7,45
pCO2: Kvinnor: 4,3-6,0 kPa
          Män: 4,7-6,4 kPa
pO2: <60 år: 11,0-14,4 kPa
        >60 år: >10,6 kPa
Akt.BC: 22-27 mmol/L
BE: ±3 mmol/L
SO2: 95-99 %
Laktat: 0,9-1,7 mmol/L
Hb: Kvinnor: 117-153 g/L
      Män: 134-170 g/L
Natrium: 137-145 mmol/L
Kalium: 3,5-4,4 mmol/L
Klorider: 98 – 106 mmol/L
Glukos: 4,0-6,0 mmol/L, fastevärde
Calciumjon: 1,15-1,33 mmol/L
Krea: Kvinnor: 45-90 µmol/L
         Män: 60-105 µmol/L

Storhet och enhet

Se referensintervall

Mätprincip

Elektrometri, beräknad

Ackrediterad

Ja, förutom Hb, Na, K, Cl, Glu, Krea

Prioritet

Akut