ALAT, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Alanin aminotransferas  

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning   

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 3 dygn 20-25 °C
    - 7 dygn 4-8 °C
    - rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

Referensintervall     

Kvinnor:
≥18 år               0,15-0,75 μkat/L

Män:
≥18 år               0,15-1,1 μkat/L

Flickor:
0 - <1 år           <0,87 μkat/L
≥1 - <13 år       0,19-0,51 μkat/L
≥13 - <18 år     0,14-0,41 μkat/L

Pojkar:
0 - <1 år           <0,87 μkat/L
≥1 - <13 år       0,19-0,51 μkat/L
≥13 - <18 år     0,17-0,56 μkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L  

Mätprincip

Fotometri  

Ackrediterad

Ja  

NPU-kod

NPU19981

Prioritet

Akut, Rutin