Amylas, pankreas, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Alfa-amylas, pankreasspecifikt, Amylas, pankreas 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 20-25°C
    - 7 dygn 2-8°C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Vuxna:
0,15 – 1,10 μkat/L

Barn:
6 månader –1 år       0,02-0,39 μkat/L
2–14 år                    0,10-0,60 μkat/L
15–18 år                  0,16-0,80 μkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

 NPU19986

Prioritet

Akut, Rutin