Albumin, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Alb

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss  

Provtagning   

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 2,5 månader 20-25 °C
    - 5 månader 2-8 °C
    - rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

Referensintervall     

Vuxna:
18–41 år                 36-48 g/L
41–70 år                 36-45 g/L
≥70 år                    34-45 g/L

Barn:
0-15 dagar               28-41 g/L
15 dagar till <1 år     25-46 g/L
1-<8 år                    35-45 g/L
8-<15 år                  37-47 g/L
15-<19 år                35-49 g/L

Storhet och enhet

g/L  

Mätprincip

Kolorimetrisk

Ackrediterad

Ja  

NPU-kod

NPU19673

Prioritet

Akut, Rutin