Bilirubin, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Bil

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 1 dygn 20-25°C
    - 7 dygn 2-8°C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade.

  • Viktigt att proverna skyddas från ljus

  • Bilirubin uppvisar en dygnsvariation med lägst värden (ca hälften) på eftermiddagen. Vid hyperbilirubinemi är dygnsvariationen utan betydelse.

Referensintervall

Vuxna: 
5 – 25 μmol/L

Barn >6 dagar:
5 - 25 μmol/L

Storhet och enhet

µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU01370

Prioritet

Akut, Rutin