ALP, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Fosfatas, alkalisk

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 20-25 °C
    - 7 dygn 2-8 °C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade. 

Referensintervall

Vuxna:
>18 år                    0,70-1,9 μkat/L

Barn:
Flickor
6 månader-<2 år    1,9-8,3 μkat/L
2 år-<9 år              2,0-5,0 μkat/L
9 år-<15 år            1,4-8,7 μkat/L
15 år-<18 år          0,7-4,0 μkat/L

Pojkar
6 månader-<2 år     1,9-8,3 μkat/L
2 år-<9 år               2,0-5,0 μkat/L
9 år-<15 år             1,4-8,7 μkat/L
15 år-<18 år           1,2-5,6 μkat/L

Storhet och enhet

µkat/L

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU53078

Prioritet

Akut, Rutin