APT-tid, P-

System

Natriumcitratplasma

Synonym

Aktiverad partiell tromboplastintid, APTT

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Rör med Blå propp; NaCitrat koagulation
  • Röret skall fyllas till fyllnadslinjen ( ±10%). 
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Centrifugeras inom 60 min vid 2000g i 20 min.
  • Avpipetterad plasma från obehandlad patient kan förvaras i högst 4h innan analys, därefter fryses provet. Plasma från behandlad patient analyseras/fryses inom 1h.

Referensintervall

24 - 32 s

Storhet och enhet

Koagelbildningstid, s

Mätprincip

Tidmätning

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU01682

Prioritet

Akut, Rutin