Blodgruppering

Analysprincip

Blodgruppering omfattar dels bestämning av A och B antigen på erytrocyter och dels förekomst på anti-A och anti-B i plasma från samma prov samt jämförelse mellan dessa undersökningar. En blodgruppering kompletteras alltid med en antikroppsscreening.

Remiss

Transfusionsmedicinska undersökningar. Obs! kräver provtagarens namnteckning.

Provtagning

  • 1 rör EDTA, 7/6,0 mL
  • Endast patientprov där personnummer och identitet på rör och remiss överensstämmer och där ID-kontroll intygats vid provtagningen får användas.
  • Provtagning skall utföras enligt SOSFS 2009:29, Transfusion av blodkomponenter. För ytterligare information, se instruktion Blodtransfusion. 
  • Rör för blodgruppering får vara högst 5 dygn gammalt  

Anmärkning

Vid positiv antikroppsscreening skickas prov till SU för antikroppsutredning. Tänk på att ta blodgruppering i god tid före planerad operation så att eventuell kompletterande utredning hinner utföras.

Ackrediterad

Ja