Blodgaser, utökad vB-

System

Venblod

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • Venblod i speciell hepariniserad spruta. Avlägsna luftbubblor omedelbart. Blanda väl. Transporteras omedelbart till lab.
  • I blodgas, utökad ingår analys av pH, pCO2, PO2, Lakt, Hb, Na, K, Cl, Gluk, Calciumjon, Krea samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott och syrgasmättnad.

Referensintervall

Referensvärde för venös blodgas saknas förutom på nedanstående
parametrar:
Vuxna ≥18 år
BE: +/-3 mmol/L
Standardbikarbonat: 22-27 mmol/L
Laktat: 0,9 – 1,7 mmol/L
Hb: Kvinnor: 117-153 g/L
      Män: 134-170 g/L
Natrium: 137-145 mmol/L
Kalium: 3,5-4,4 mmol/L
Klorider: 98 – 106 mmol/L
Glukos: 4,0-6,0 mmol/L, fastevärde
Calciumjon: 1,15-1,33 mmol/L
Krea: Kvinnor: 45-90 µmol/L
         Män: 60-105 µmol/L

Storhet och enhet

Se referensintervall

Mätprincip

Elektrometri

Ackrediterad

Ja, förutom Hb, Na, K, Cl, Glu, Krea, Lakt

Prioritet

Akut