Blodgaser, aB-

System

Artärblod

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • Artärblod i speciell hepariniserad spruta, avlägsna luftbubblor omedelbart. Blanda väl. Transporteras omedelbart till lab.
  • I blodgaser ingår analys av pH, pCO2, PO2, samt beräkning av aktuellt bikarbonat, basöverskott och syrgasmättnad.

Referensintervall

pH: 7,35-7,45
pCO2: Kvinnor: 4,3-6,0 kPa
          Män: 4,7-6,4 kPa
pO2: <60 år: 11,6-14,4 kPa
        >60 år: >10,6 kPa
Akt.BC: 22-27 mmol/L
BE: ±3 mmol/L
SO2: 95-99 % 

Storhet och enhet

Se referensintervall

Mätprincip

Elektrometri, beräknad

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut