Blodgaser, vB-

System

Venblod

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • Venblod i speciell hepariniserad spruta, avlägsna luftbubblor omedelbart. Blanda väl. Transporteras omedelbart till lab.
  • I blodgaser ingår analys av pH, pCO2, PO2, samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott och syrgasmättnad.

Referensintervall

Referensvärde för venös blodgas saknas. 
Ecv(vB)-BE: -3/+3
vB-Standardbikarbonat: 22-27 mmol/L

Storhet och enhet

kPa, mmol/L, pH-enh och % (se svar)

Mätprincip

Elektrometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut