ASAT, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Aspartat aminotransferas

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 4 dygn 20-25°C
    - 7 dygn 2-8°C
    - rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

Referensintervall

Vuxna:
Kvinnor      0,25-0,60 μkat/L
Män           0,25-0,75 μkat/L

Barn:
<6 månader         saknas
6-12 månader      0,55-1,1 μkat/L
1-5 år                  0,41-0,93 μkat/L
5-9 år                  0,40-0,80 μkat/L
9-17 år                0,28-0,72 μkat/L

Storhet och enhet

µkat/L.

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU22279

Prioritet

Akut, Rutin