Antikroppsscreening

Analysprincip

Vid misstanke om närvaro av erytrocytantikroppar utförs antikroppsscreening.
Positiv screening går vidare till antikroppsidentifiering som utförs på Transfusionsmedicin, SU.

Remiss

Transfusionsmedicinska undersökningar. Obs! kräver provtagarens namnteckning.

Provtagning

 • 1 rör EDTA, 7/6,0 mL
 • Endast patientprov där personnummer och identitet på rör och remiss
  överensstämmer och där ID-kontroll intygats vid provtagningen får användas.
 • Provtagning skall utföras enligt SOSFS 2009:29, Transfusion av blodkomponenter.
  För ytterligare information, se instruktion Blodtransfusion. 
 • Rör för blodgruppering får vara högst 5 dygn gammalt  

Svarsrutin

 • Negativt resultat: inga irreguljära antikroppar mot erytrocytantigener påvisade.
 • Positivt resultat: antikroppens specificitet DAT och ev. transfusionsråd.

Övrigt

 • Antikroppsscreening ingår i blodgruppering och förenlighetstest.

Mätmetod

Direkt/Indirekt agglutination med Gelteknik 

Ackrediterad

Ja