Hemoglobin, F-, Actim blood test

System

Faeces

Synonym

Snabbtest Hemoglobin i faeces, FHBI, F-Hb, immunologisk metod

Observera!

Denna metod ersätter F-Hb, hemocult fr.o.m. 2022-02-01, men så länge det finns reagens kvar till hemocult kommer även den att analyseras. 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • På Marknadsplatsen finns testkit med 20 st provtagningsflaskor och teststickor. Det går också att beställa provtagningsflaskor och teststickor separat.
  • Analysen påverkas inte av diet, järntillskott eller intag av C-vitamin. Blödningar i magtarmkanalen är ofta intermittenta, varför upprepad provtagning bör utföras.
  • För provtagning, se Actim Fecal Blood, Provtagningsanvisning för test av blod i avföring: 8048-05SE-Actim-Fecal-Blood-Patient-Instructions-web.pdf (aidian.se)

  • Provtagningsrör med fecesprov kan förvaras maximalt 7 datar i rumstemperatur eller i kylskåp. Om möjligt är det att föredra att provet förvaras i kylskåp.
  • Obs! Om patienten själv utför provtagning är det viktigt att i samband med att provtagningsmaterial lämnas ut, informera och demonstrera angående provtagningen. Provtagningsanvisningar på flera språk finns att beställa från Aidian Sweden AB.

Referensintervall

0 arbiträr enhet

0 = normalfynd

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0-1).

Mätprincip

Immunokromatografi, kvalitativ metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Rutin