PTH, P-

System

Plasma

Synonym

Parathormon

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Rör med Pärlemor vit/gul propp; 7/5ml EDTA K2 med gel
  • Hållbart före centrifugering: 2-3 dygn
  • Hållbart efter centrifugering: 2 dygn 2-8 °C, 6 månader i -20 °C.
  • Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 °C ska vara avpipetterade. 

Referensintervall

1,8-11 pmol/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, pmol/L

Mätprincip

Immunokemisk

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin