Om Statistik- och analysportalen

Vad innehåller Statistik- och analysportalen?

Statistik- och analysportalen innehåller rapporter, visningsytor och statistikverktyg från koncernkontorets båda analysavdelningar (samhällsanalys och regional vårdanalys). Vidare länkar portalen till flera interna och externa statistik- och analyssidor som är av relevans för frågor som berör regionens verksamhetsområden.

Innehållet är av olika karaktär och tillgängliggörs i diverse format; alltifrån PDF-dokument till interaktiva rapporter.

En väg in i portalen  https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/ 

Statistik- och analysportalens förstasida nås via tre ingångar:

  • Om VGR, klicka vidare på Statistik och analys (1)
  • Hälsa och vård, klicka vidare på Statistik och analys (2)
  • Regional utveckling, klicka vidare på Statistik och publikationer (3)
Skärmdump av startsidan för statistik och analysportalen med instruktioner kring webbplatsens navigation

Hur hittar jag i portalen?

Statistik- och analysportalen är en ämnesfiltrerad samlingssida, vilket innebär att innehållet i portalen är grupperat efter ämnesområde. Det enklaste sättet att hitta det man söker är genom att filtrera innehållet efter relevant ämne. Totalt är portalens innehåll indelat i olika ämnesområden, grupperade i två huvudkategorier; Hälsa och vård (1) eller Samhälle och befolkning (2)

Samtliga rapporter från Koncernkontorets analysavdelningar (samhällsanalys och regional vårdanalys), publicerade 2015 och senare, finns grupperade ämnesvis under respektive ämnesområde, men det är också möjligt att hitta en specifik rapport via rapport-sidan (3). 

Via portalens förstasida kan man också komma direkt in i Västra Götalandsregionens statistikdatabas (4).

Här finns också information om hur man beställer statistikunderlag och data för forskningsuttag (5). 

Skärmdump av startsidan för statistik och analysportalen med instruktioner kring webbplatsens navigation

Hur kommer jag till de olika ämnesområdena?

På Statistik- och analysportalens förstasida finns menyer med länkar till de olika ämnessidorna. Menyerna för ämnessidor inom de båda huvudområdena visas vid klickning på respektive ämnesblock (1). Ämnessidorna är också tillgängliga genom vänstermenyn (2).

Skärmdump av startsidan för statistik och analysportalen med instruktioner kring webbplatsens navigation

Vad innehåller ämnessidorna?

De olika ämnessidorna, som utgör stommen i Statistik- och analysportalen, innehåller de mest relevanta rapporterna och statistikverktyg som koncernkontorets båda analysavdelningar (Samhällsanalys och Regional Vårdanalys) tillhandahåller inom respektive ämnesområde. På varje ämnessida har vi också samlat andra interna och externa statistik- och analyssidor som kan vara viktiga för den som söker information och/eller arbetar med ämnesspecifika frågor.

Ämnessidorna är strukturerade på samma sätt. Vi lyfter fram de mest aktuella och ämnesrelevanta rapporterna/visningsytorna överst på sidan (1). Under rubriken Rapportsök kan man söka senast publicerade rapporter inom ämnet från koncernkontorets analysavdelningar (2). På Samhälle och befolkning ämnessidor har vi också länkat till pågående löpande projekt och uppdrag som berör det aktuella ämnesområdet (3).

Skärmdump av startsidan för statistik och analysportalen med instruktioner kring webbplatsens navigation

Ämnesområdet Folkhälsa under ämnesblock Hälsa och vård ser lite annorlunda ut. Där finns länkar till ytterligare ämnesintressanta statistik- och analyssidor (1). Statistikdatabaser (2) är samlade i ett block samt har vi också länkat till pågående projekt.

Skärmdump av startsidan för statistik och analysportalen med instruktioner kring webbplatsens navigation

Vem kan ta del av innehållet i Statistik- och analysportalen?

Portalen är öppen för alla att nyttja. Den primära målgruppen är emellertid dem inom VGR:s verksamhetsområden som har användning av våra rapporter och statistikverktyg i sin yrkesroll inom t.ex. ledning, styrning, förvaltning, politik eller utveckling. 

Har du frågor eller synpunkter på Statistik- och analysportalen?

Hör gärna av dig till oss med frågor eller synpunkter på Statistik- och analysportalen till webbansvarig. Se kontaktuppgifter nedan. 

 

Heléne Ekstrand

Adm koordinator
Webbansvarig Statistik- och analysportalen