Miljö

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Tillsammans med viktiga miljöaktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer vill vi bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och en hållbar konsumtion är priorierat. 

Vill du se din idé växa?

Inom Västra Götaland finns en lång rad initiativ som du kan bli del av. Genom nätverk, projekt och samverkansmiljöer finns möjlighet att utveckla spännande idéer. Det finns också flera olika stöd att söka. Miljönämnden prioriterar ansökningar för utveckling inom programmen för hållbar utveckling inom områdena energi, livsmedel, mode och miljöer och transporter.  

Sök bidrag till miljöprojekt

Miljöstrateg sökes

Västra Götalandsregionens miljöavdelning söker en vikarie inom hållbar resursanvändning och målområdet "produkter och avfall" i miljöarbetet inom VGR:s organisation. Se hela platsannonsen 

Följ oss!

Senast uppdaterad: 2018-03-13 08:34