Miljö

Miljöplan 2017-2020

Miljöplan 2017-2020

Tydliga mål i Västra Götalandsregionens nya miljöplan 2017-2020 gäller för alla verksamheter inom vår egen organisation.

Miljöarbetet inom VGR

Sök finansiering

Tillammans kan vi lösa samhällsutmaningar. Miljönämnden stödjer utvecklingsprojekt inom cirkulärt mode, energi, transporter och livsmedel! Se Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling

Fossiloberoende Västra Götaland

Fossiloberoende Västra Götaland

Läs mer om förslaget till strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende regionFossiloberoende Västra Götaland.

Re-textile

Re-textile

En ny cirkulär textlindustri växer nu fram genom Re:textile.
Den kommersiella potentialen utvecklas snabbt för industriell redesign och återbruk av textilspill och överskott.

Re:textileStudio Re:design var upptakten

www.vgregion.se/miljo

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation. 

Vill du se din idé växa?

Västra Götalandsregionens miljönämnd driver och ger stöd till strategiska utvecklingsinsatser och projekt. Vi samverkar med viktiga miljöaktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer. Tillsammans bidrar vi till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. 

Pressmeddelanden miljö

2017-02-16 06:45:00

Rekordmånga kommuner och företag vill bli cykelvänligast

Nu drar årets omgång av ”Cykelvänlig arbetsplats”

2017-01-19 07:30:00

Ny kraftsamling för biogas i Västsverige

Ökad användning och ökad produktion av biogas är m

2016-12-09 07:00:00

Sol i Väst ger skinande exempel

Nu kan fler kommuner utöka sin solcellskapacitet o

2016-10-06 06:08:00

Västra Götalandsregionen nominerat till nationellt designpris

Projektet Re:textile tar ett helhetsgrepp för cirk

VG2020

 Gröna listan


Följ oss!


TwitterYoutubeFacebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Vårt nyhetsbrev Drivkraft Miljö

Aktuellt miljö

Kalender miljö

 Miljösekretariatet twittrar


 

 

 

Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- för klimatet och fler gröna jobb

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan med överenskommelser för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Energieffektiva byggnader

Miljönämnden arbetar för en stärkt västsvensk byggmarknad

VG2020

Strategin Västra Götaland 2020 är en gemensam vägvisare för dem som bidrar till och vill påverka Västra Götalands utveckling.

Botaniska trädgården i Göteborg

- en del av Västra Götalandsregionen

Design med Omtanke Design med Omtanke Tänk om. Gör det före.
Västtrafik Västtrafik bidrar till samhällsnyttan

- inte minst till bättre miljö

Drivkraft miljö Nyhetsbrev från miljöavdelningen, Koncernkontoret

Läs om miljöinitiativ och resultat i Västra Götaland

Västra Götaland på tre minuter (film) Se filmen Öppna ditt härta - En tre minuters resa genom Västra Götaland.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m