Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biologisk mångfald

Trift växer på Hermanö

Västra Götalandsregionen (VGR) har flera verksamheter som arbetat med frågor runt biologisk mångfald i över 100 år men vill framöver engagera fler och arbeta mer intensivt med frågan. Vi måste ta vara på den kunskap som finns, sprida och utveckla den och länka samman olika aktörer.

Varför är biologisk mångfald så viktigt?

Vi behöver friska och motståndskraftiga ekosystem för att naturen och människorna ska må bra. Vi behöver ekosystem som är motståndskraftiga mot klimatförändringar och som kan ge oss de ekosystemtjänster vi behöver som frisk luft, rent vatten, pollinerande insekter med mera.

Idag minskar den biologiska mångfalden och vi måste ta detta hot på allvar.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

IPBES tar fram bland annat fram kunskapsrapporter. 

Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för IPBES i Sverige. 

Fler behöver göra mer 

Nedan finns några exempel på verksamheter inom VGR som verkar inom området och projekt som är på gång.

Projekt på gång

BIOPATH (Mistras sida)

BIOPATH ”Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity", Lunds universitet, Mistra med flera

DivGrass - projektet Gräsmarker i lantbruket med ökad biodiversitet och motståndskraft mot klimatförändringar. Interregprojekt, VGR beviljat. 

Exploring Biodiversity Restoration (ExpBIO). Interreg-ansökan pågår

Om Samverkan för biologisk mångfald - kunskap, känsla, krafttag (SamBio)  
GGBC 

Styrande dokument för VGR om biologisk mångfald

Eva-Lena Larsson

Regionutvecklare - biologisk mångfald
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Berit Mattsson

Regionutvecklare – livsmedel och gröna näringar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-08-25 11:26