Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Cirkulära affärsmodeller

När vi går från en linjär till en mer cirkulär ekonomi skapas möjligheter till ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som vi möter behovet av att ställa om för att begränsa miljö- och klimatpåverkan. Kraftsamling cirkulära affärsmodeller är en av fyra västsvenska kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område.

Kraftsamlingen fokuseras till fyra områden: bygg, textil, möbler och plast. Därtill är kompetensinsatser prioriterat för samtliga områden.

Material behöver behålla sitt värde över tid

För att bryta det ohållbara uttaget av jordens resurser behövs produkter som kan behålla sitt värde över tid. För det krävs nya affärsmodeller som ger maximal kundnytta med minimal resursförbrukning. Innovationer inom cirkulär produkt- och affärsutveckling i kombination med produkter och tjänster som bidrar till minskade materialflöden lägger grunden till nya affärsmodeller. Detta skapar lönsamhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Västra Götaland kan ta täten i omställningen 

Ett brett införande av cirkulära affärssystem innebär samtidigt en global och grundläggande omställning av ekonomin. Västra Götaland kan vara med och gå i täten. Det finns goda möjligheter att utveckla och stärka cirkulär produktion och konsumtion i hela Västra Götaland utifrån en resurseffektiv utvinning och produktion som inte äventyrar den biologiska mångfalden, trots att uttaget av biomassa ökar.

Innovationerna är viktiga att främja

Innovationer behöver utvecklas, testas och skalas upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och systemnivå. Genom att några går före öppnas möjligheter för andra branscher och samhällssektorer att haka på och driva processen vidare. Användardriven affärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, kan underlätta och stimulera hållbar konsumtion och livsstil. Här är offentlig sektor en viktig föregångare genom krav i upphandlingar och miljöer för att utveckla, testa och demonstrera nya affärsmodeller.

Hållbar livsstil lockar många

Det finns också ett stort engagemang i det civila samhället, kulturlivet och folkbildningen att inspirera och öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar livsstil. Det bidrar till att det lokala näringslivets erbjudanden och nya affärsmodeller utvecklas kring exempelvis uthyrning, återbruk, delning och reparation, vilket sammantaget bidrar till levande och attraktiva platser.

Läs mer om kraftsamlingarna i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (sid 16 ff)

Byggmaterial

Inom byggsektorn finns stora möjligheter att minska resursuttaget och samtidigt skapa nya möjligheter för konkurrenskraft och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Insatser inom området ska bidra till stärkt innovationskraft och till nya affärsmöjligheter för mer resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster inom byggsektorn.

Textil

Västra Götaland ska nå Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Centralt i satsningen är att sätta de västsvenska företagens utveckling i fokus och att attrahera fler företag som vill skapa en innovativ och hållbar affärsutveckling.

Interiör

Insatser inom området interiör, det vill säga inredning och möbler ska bidra till stärkt innovationskraft och ska ge nya affärsmöjligheter för mer resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster. Genom ökad beställarkompetens och medvetna kundkrav på hållbara produkter och tjänster är ambitionen att öka både utbud och efterfrågan.

Plast

En omställning av västsvensk industri är en förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål. Visionen är att gå från att vara en fossilberoende industriregion, till en region där industrin är världsledande inom produktion av bland annat kemi och material. Satsningen ska leda till att mängden koldioxidutsläpp minskar, att nya arbetstillfällen skapas och till nya företag inom grön kemi.

Jenny Sjöstedt

Samordning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Birgitta Nilsson

Processledare textil
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-07-05 13:52