SKR:s öppna jämförelser miljö - klimatpåverkan minskar trots tuffare tider

Publicerad:
En operationsklädd person hukar vi teknisk utrustning och en person hanterar slangar i en back i ett operationsrum
Fotograf: Johanna St Michaels

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör varje år en jämförelse av regionernas miljöarbete. Ett tuffare ekonomiskt läge för regionerna med ökade priser på livsmedel och energi och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge märks även inom miljöarbetet. VGR ligger bra till i sitt arbete med energianvändning och ekologiska livsmedel men ligger sämre till i jämförelser med förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och avfallsåtervinning.

Årets Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan och visar tydliga resultat. Den innefattar antibiotikaförskrivning, energieffektivisering, ekologiska livsmedel, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, medicinska gaser och avfallsåtervinning i sjukhusfastigheter. 

 - Genom VGR:s uppdrag för att främja hälsa, och förebygga ohälsa och sjukdom har vi ett ansvar som aktör i arbetet för en hållbar utveckling så att både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Fördelen med de gemensamma miljöindikatorerna för olika miljöaspekter i vår verksamhet är att vi kan lära och jämföra oss med andra regioner över tid och öka våra insatser där det behövs, säger Tina Ehn (MP), ordförande hållbarhetsutskottet VGR. 

Energieffektiviseringen i regionerna sparar 600 miljoner kronor per år och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu 95 procent i Sveriges regioner. Den direkta klimatpåverkan har minskat kraftigt över tid, exempelvis med tre fjärdedelar från medicinska gaser.

- Sammantaget ser vi att miljöarbetet i regionerna tar flera kliv framåt, trots tuffare förutsättningar. Inte minst ger energieffektiviseringar tydliga resultat, säger Patrik Jakobsson, avdelningschef på SKR. 

Resultat  i korthet för regionerna i Sverige 2009–2023

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 31 procent, men ökat med 17 procent sedan 2021
  • Ekologiska livsmedel: har ökat från 13 till 40 procent men minskat med 4 procentenheter sedan 2019
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 95 procent
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 21 procent, varav 1,5  procentenhet sedan 2022
  • Medicinska gasers klimatpåverkan har minskat 72 procent, men ökat 8 procent sedan 2022

VGR:s övergripande resultat

Värden för 2023 markeras i SKR:s rapport med grön färg för de regioner som kommit längst inom respektive område, rött för de regioner med sämst värden och gult för mellanliggande värden. 

  • VGR hamnar för ekologiska livsmedel och energianvändning i fastigheter på grönt.
  • För fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken och avfallsåtervinning får VGR rött. 
  • Gällande antibiotikaförskrivning och klimatpåverkan från medicinska gaser har VGR fått gult. 

Läs hela SKR:s rapport för mer detaljerade resultat: Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2024 i regionerna - SKR Rapportwebb 

Värdena publiceras även på www.kolada.se

SKR:s pressmeddelande 2024-07-02

Miljö i VGR

Jonna Bjuhr Männer

Miljöstrateg – Hållbar resursanvändning

Telefonnummer

Maria Svensson

Regionutvecklare

Telefonnummer