Facklig blockad inom hälso- och sjukvården

Uppdaterad:
Publicerad:

Vårdförbundet har lagt en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Blockaden trädde i kraft den 25 april kl. 16:00 och påverkar delar av vården i VGR.

Bakgrunden till konflikten är att förhandlingarna strandat om ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Blockaden omfattar flera yrkesgrupper inom Vårdförbundets avtalsområde och kommer att påverka delar av vården i Västra Götaland

– Som invånare kan man vara trygg med att ha tillgång till akut vård och vård som inte kan vänta, däremot kan det innebära förändringar i den planerade vården, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör, Västra Götalandsregionen.  

Sedan Vårdförbundet varslade om konfliktåtgärder har förvaltningarna inom hälso- och sjukvården analyserat och planerat för hur vården ska bedrivas i händelse av att blockaden träder i kraft.  

– Västra Götalandsregionen är stor och effekterna av blockaden ser olika ut i olika delar av vården. De flesta invånare kommer inte märka av konflikten, men för vissa kan det innebära längre väntetider eller att planerade besök bokas om. Alla patienter som berörs kommer att kontaktas av sin vårdgivare, säger Kaarina Sundelin. 

Så påverkas du som patient av Vårdförbundets konflikt - vanliga frågor

Vad innebär konflikten för mig som patient? 
För de flesta av VGR:s patienter påverkas inte vården i nuläget. Vissa verksamheter kan dock behöva minska kapacitet till följd av blockaden. Om din planerade vård skulle påverkas kommer du informeras om detta av din mottagning. 

Kommer någon verksamhet att stänga? 
Vilka verksamheter som behöver anpassa sig till blockaden är någonting som varje sjukhusförvaltning ansvarar för. Är du som patient berörd av en förändring så kommer du att bli informerad av din mottagning. 

Jag har inbokad tid för operation, vad gäller? 
Bedömningen i nuläget är att de flesta operationer kan genomföras. Om du är kallad till operation och inte hör något annat ska du komma som den tid du är kallad. Det finns risk för att vi kan behöva minska vår operationskapacitet för planerade operationer till följd av blockaden och du kommer informeras om din operation påverkas. 

Hur ska jag tänka om jag har en tid bokad på eftermiddagen, lägger personalen ned arbetet mitt under en undersökning/kontroll/operation? 
Om medarbetare som berörs av konflikten är mitt i en undersökning/kontroll/operation vid slutet av arbetspassen kan arbetsgivaren beordra övertid- eller mertid som skyddsarbete. På så sätt kan arbetet slutföras på ett säkert sätt för dig som patient. 

Kommer vårdcentralerna vara öppna som vanligt? 
Ja, vårdcentralerna kommer vara öppna som vanligt.  

Kommer jourcentralerna att vara öppna som vanligt? 
Ja, jourcentralerna kommer att vara öppna som vanligt.

Kommer ambulansverksamheten att fungera? 
Ambulansverksamhet kommer fungera som vanligt. 

Vad gäller för akutmottagningarna? 
Akutmottagningarna kommer hållas öppna som vanligt. 

Hur blir det med telefontider, måste jag ringa någon viss tid nu? 
Telefontider gäller som vanligt om inte annat meddelas både inom primärvården och den specialiserade vården. 

Stänger ni några digitala vårdtjänster? 
De är öppna som vanligt, men det kan hända att det blir längre väntetid eller färre tider att boka in sig på. 

Påverkas 1177 på telefon? 
Det kan hända att det blir längre väntetid, framförallt under helger. 

Om mitt bokade besök ställs in, hur får jag veta det? 
Om ditt bokade besök skulle ställas in kommer du bli kontaktad. Hur du blir kontaktad beror på hur lång tid innan besöket ställs in. 

Frågor och svar om konflikten och förhandlingarna mellan SKR och Vårdförbundet finns på SKR:s webbplats.  

Senaste uppdatering 2024-04-29.