Vårdförbundet varslar om ytterligare strejk från 11 juni

I dag, den 28 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i flera regioner från och med den 11 juni, varav VGR är en av dem. Det innebär att Vårdförbundet nu har varslat om två kommande strejker som båda har direkt påverkan på VGR och våra patienter. Sedan tidigare har Vårdförbundet en pågående blockad mot övertid, mertid och nyanställning i samtliga regioner som trädde i kraft den 25 april. Blockaden omfattar även 29 kommuner.

Strejkvarsel 1, träder i kraft 4 juni

Nationellt berör varslet ungefär 2 000 medarbetare i fem olika regioner. I VGR handlar det om totalt 29 olika avdelningar som berörs, samtliga inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

VGR ser flera av effekterna från varslet som samhällsfarliga och har därför begärt förhandlingar om samhällsfarliga konfliktåtgärder. Förhandlingar med Vårdförbundet är nu påbörjade. När de avslutas kommer VGR att kommunicera vad parterna kommit fram till och vad som händer därefter.

Strejkvarsel 2, träder i kraft 11 juni

Nationellt berör varslet ungefär 1 900 medarbetare i sju olika regioner. I VGR handlar det om totalt 38 olika avdelningar som berörs inom NU-sjukvården, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus samt Regionhälsan.

VGR arbetar nu med att analysera Strejkvarsel 2 och vilka konsekvenser det skulle få för invånare samt hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Läs mer VGR: