IT-störning åtgärdad

Uppdaterad:
Publicerad:

Den IT-störning som drabbade Västra Götalandsregionen (VGR) under onsdagen är åtgärdad. Störningen medförde att anställda hade problem med att logga in och cirka 2000 användarkonton var i olika utsträckning berörda.

Totalt finns det 55 000 användarkonton i VGR och 2000 var påverkade av IT-störningen, 780 av dessa blev inaktiverade. Arbetet med att återställa de inaktiverade kontona påbörjades under onsdagen och pågick fram till torsdagsmorgonen.

Orsaken till störningen var ett tekniskt fel i ett IT-system som hanterar inloggningstjänsten och berodde inte på någon yttre påverkan.

VGR:s förmåga att bedriva hälso- och sjukvård eller annan verksamhet påverkades inte av störningen.