Nationellt avtal om hyrbemanning

Publicerad:

Den 16 februari ansluter sig Västra Götalandsregionen (VGR) till det nationella avtalet om hyrbemanning inom hälso- och sjukvården. Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning.

Målet med det nationella avtalet är en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, en långsiktigt stabil bemanning och bättre förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.  

- För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, som har god kunskap om patienterna och deras behov. Genom att minska beroendet av hyrbemanning och stärka arbetsmiljön kan andelen egna medarbetare successivt öka, säger Stefan Petersson, projektledare för övergripande avtalsförvaltning.   

Det nya avtalet för hyrbemanning innebär bland annat att regionerna enats om nationell prissättning och gemensamma krav på leverantörers kompetens och erfarenhet. Alla regioner ska följa avtalet och inga direktupphandlingar får ske.  

- VGR kommer sannolikt att ha ett visst behov av inhyrd vårdpersonal för att täcka arbetstoppar och särskilda behov. Men med ett nationellt gemensamt avtal kan vi, liksom övriga regioner, ställa tydligare gemensamma krav på kompetens och samtidigt minska kostnaderna för inhyrd bemanning, säger Stefan Petersson.  

I nuläget ingår 41 leverantörer av läkare och 54 leverantörer av sjuksköterskor i det nationella avtalet. Ytterligare tilldelningar kommer fortsättningsvis att ske två gånger om året. 

Fakta

Sveriges 21 regioner har tillsammans arbetat fram det nationella avtalet om hyrbemanning. Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning. Västra Götalandsregionen är upphandlande myndighet och övergripande avtalsförvaltare.