Patrick Nzamba blir ny HR-direktör i Västra Götalandsregionen

Publicerad:
Porträtt av man med blå kavaj mot ljus bakgrund.
Patrick Nzamba
Fotograf: Johan Werner Avby

I mitten av augusti tillträder Patrick Nzamba som HR-direktör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han är i dag HR-direktör i Region Jönköpings län.

För en tid sedan meddelade VGR:s HR-direktör Marina Olsson att hon planerar att gå i pension. Nu har regiondirektör Håkan Sandahl utsett hennes efterträdare. Det blir Patrick Nzamba, som sedan 2020 är HR-direktör i Region Jönköpings län.  

Patrick Nzamba har tidigare haft olika chefsbefattningar inom Arbetsförmedlingen och varit verksam inom Polismyndigheten. Han är utbildad jurist, har gått Polishögskolan och genom åren har han också varit kommunalpolitiskt engagerad. 

Helhet, relationer, samverkan 

VGR:s HR-direktör leder arbetet med att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap samt driver strategiska HR-frågor inom VGR:s uppdrag och utvecklingsarbete. Det kräver förmåga att se till helheten, skapa goda relationer och gott samarbete. 

– De kommande åren kommer antalet äldre att öka kraftigt medan antalet personer i arbetsför ålder bara ökar marginellt. Konkurrensen om den tillgängliga arbetskraften är en stor utmaning för oss, eftersom behovet av våra tjänster ökar. Vi möter den bland annat genom att förändra hur vi bedriver vård och HR spelar en viktig roll i den omställningen. Jag ser fram emot att arbeta med Patrick Nzamba för att utveckla VGR för invånarnas bästa och för att vi ska nå vår ambition att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Patrick Nzamba har god erfarenhet av ledarskap i offentlig förvaltning, förståelse för komplexa frågor och är en person som får rätt saker att hända, säger regiondirektör Håkan Sandahl. 

– Att få vara med och bidra och påverka på både regional och nationell nivå är en av de saker som gör mitt nya jobb spännande. En annan är möjligheten att få vara med och skapa en positiv arbetsmiljö där människor känner sig motiverade och bemyndigade att uppnå både verksamhetens och sina egna mål. Jag tror att vi kan nå enastående resultat när vi kombinerar känslan av meningsfullhet med organisationens övergripande mål. Med det för ögonen ser jag verkligen fram emot att snart få bli en del av VGR och lära känna organisationen och medarbetarna närmare, säger Patrick Nzamba.

Patrick Nzamba tillträder den 15 augusti.