VGR begär förhandling om samhällsfara

Uppdaterad:
Publicerad:

Västra Götalandsregionen, VGR, bedömer att konsekvenserna av Vårdförbundets strejkvarsel är så allvarliga att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat cancer-, akut- och barnsjukvård. VGR skickar därför en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland.

Från den 4 juni kan omkring 2 000 vårdanställda i fem regioner tas ut i strejk av Vårdförbundet. I Västra Götalandsregionen omfattas ett trettiotal avdelningar och mottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Blir strejken verklighet bryter den ut inför semesterperioden och kommer snabbt att påverka hälso- och sjukvården i hela regionen.

VGR bedömer att konsekvenserna skulle bli så pass omfattande att strejken medför en fara för människors liv och hälsa – och därför är samhällsfarlig.

– Vi måste värna om patienterna och att de får den vård som de behöver. Nu har vi analyserat hur Vårdförbundets strejkvarsel kommer att påverka VGR och bedömer att vi inte kan garantera patienters liv och hälsa. Därmed anser vi att strejken så som varslet är lagt vore samhällsfarlig, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i VGR.

VGR lämnar nu en formell begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland. Syftet är att minska riskerna för fara för människors liv eller bestående ohälsa. 

Analys av konsekvenserna för vården

Varslet slår mot både medicin, kirurgi, akuta åkommor och icke-akuta sjukdomar. Många av de patienter som påverkas är de mest sköra och instabila. Akutsjukvården påverkas omedelbart och på ett allvarligt sätt, genom varsel mot akutmottagningar och akutmedicinska och kardiologiska avdelningar. Övervakning av instabila patienter drabbas mycket hårt.

Cancersjukvården påverkas kraftigt och i flera led. Den nationella högspecialiserade vård som inte kan omhändertas av andra förvaltningar drabbas.

– Flera av våra verksamheter kommer att påverkas omedelbart, bland annat akutsjukvården. Men varslet slår brett mot enheter med stora beroenden av varandra och annan övrig vård. De totala konsekvenserna och möjligheten att kompensera för detta är mycket svåra att överblicka, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Flera andra sjukhus i Västra Götaland påverkas också av strejkvarslet då de biomedicinska analytiker som blivit varslade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför analyser även åt NU-sjukvården, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs Sjukhus. Varsel lagda direkt mot regionens tillgång till blod innebär också en direkt samhällsfara.

Fakta om pågående blockad och strejkvarsel

  • Vårdförbundet och SKR/Sobona har en avtalskonflikt på nationell nivå.
  • Den 25 april inledde Vårdförbundet en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar för sina medlemmar
  • Vårdförbundet har varslat om strejk för många av sina medlemmar, bland annat i VGR, från den 4 juni. Samtidigt hävs nyanställningsblockaden delvis, men blockaden mot övertid och mertid kvarstår.
  • Nu begär VGR förhandling om samhällsfarlig konflikt.