Regionfullmäktige 18 april

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 april att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2022, att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela VGR, samt om sjukhusens underskott. Regionfullmäktige beslutade också om en ny organisation för framtidens alarmeringstjänst i Västra Götaland.

Regionfullmäktige godkände Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2022. VGR redovisar ett positivt resultat på 1,6 miljarder kronor för 2022. Resultatet ger en nödvändig förstärkning av ekonomin inför utmaningarna 2023.

Samtliga sjukhusstyrelser förutom NU-sjukvården redovisar ett negativt resultat för 2022. Med hänsyn till de stora ekonomiska utmaningar som sjukhusen står inför beslutar regionfullmäktige att delvis skriva av underskotten alternativt återställa eget kapital. Regionfullmäktige ställer samtidigt krav på en strikt budgetdisciplin och att sjukhusens åtgärdsplaner för 2023 verkställs. Beslutet innebär att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Utredning om arbetskläder och arbetsskor till VGR:s anställda

Regionfullmäktige beslutar att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela Västra Götalandsregionen. Utredningen ska inkludera både hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom serviceförvaltningar. Syftet är att säkerställa att alla yrkesgrupper som har behov av arbetskläder och skor får tillgång till det. Utredningen ska vara klar den 31 augusti.

VGR och SOS Alarm i ny samverkan om framtidens alarmeringstjänst

Regionfullmäktige beslutar att alarmeringstjänsten i Västra Götalandsregionen ska bedrivas i en ny form av samverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOS Alarm AB.

Beslutet innebär att SOS Alarms operatörer tar emot samtalen till 112, gör en första bedömning och prioriterar behovet av ambulans. Om det behövs en högre medicinsk kompetens i samtalet kopplas en sjuksköterska in från SOS Alarm.

Dirigeringen av ambulansresurser samt fördjupad bedömning och prioritering av larm som inte är direkt livshotande ska bedrivas av Västra Götalandsregionen. För de patienter som väntar på att en ambulans ska komma fram finns också en funktion som kallas ”väntrummet”. Där kan man bli uppringd av en sjuksköterska från Västra Götalandsregionen som följer läget i väntan på ambulansen.

Syftet med förändringen är att få till en långsiktig lösning för alarmeringstjänsten i VGR. Larmkedjan blir mer sammanhållen med färre överkopplingar och tydligare flöden, där SOS Alarms och VGR:s olika kompetenser kompletterar varandra.

Det nuvarande avtalet mellan Västra Götalandsregionen och SOS Alarm upphör 2024. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på organisering av den verksamhet som ska bedrivas i egen regi. Regiondirektören får också i uppdrag att säkerställa drift av den prioritering som bedrivs i egen regi till och med den 30 september 2024.

Alla beslut i korthet  

Sammanträdets handlingar